Direktorica Saveza Vesna Travljanin ugostila univerzitetskog profesora dr. Germu Bela

05.Apr.2024.
slika

U prostorijama Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine dana 4.4.2024. godine, održan je sastanak između direktorice Saveza Vesne Travljanin i profesora Univerziteta u Barseloni  dr. Germe Bela. Sastanku su prisustvovali i dekan Fakulteta za upravu u Sarajevu prof. dr. Emir Tahirović kao i prof. dr. Amel Delić. Pored njih, sastanku su prisustvovali uposlenici stručne služe SOGFBiH, zamjenik direktora za usluge članstvu Amir Kupusija, savjetnik za sistem finansiranja lokalne samouprave Halko Basarić i referent za administrativno-tehničke poslove Faris Jahić.

Na samom početku sastanka, direktorica Saveza Travljanin je objasnila strukturu i hijerarhiju Saveza, proces donošenja odluka i na koji način Savez zastupa jedinice lokalne samouprave i njihova prava.
Profesora Bela je najviše interesirao rad Saveza kao i njegova uloga u sistemu lokalne samouprave.

„Od strane Barselone postoji velika simpatija prema gradu Sarajevu te je ostvarena saradnja. Veoma je važno podizati svijest i promovisati iduće potencijalne saradnje. Ono što je potrebno održati jeste da se posredstvom asocijacija gradova promoviše saradnja i sa drugim manjim jedinicama lokalne samouprave. Smatram kako postoji dobro raspoloženje različitih jedinica lokalne samouprave iz zapadne Evrope u pogledu saradnje sa Bosnom i Hercegovinom i njenim jedinicama lokalne samouprave“, istakao je profesor Bela.

Za kraj razgovora upoređeni je sistem finansiranja različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i Kraljevini Španiji. Zaključeno je kako postoje razlike i sličnosti koje mogu poslužiti za realizaciju aktivnosti u budućnosti.