Održana obuka na temu: „Integrisano upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“

20.May.2022.
ZENICA 16.05.2022

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) i Udruženje/Udruga preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPKP u FBiH) u sklopu Projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i otpadnih voda na Zapadnom Balkanu“ (RCDN) u ponedjeljak i utorak, 16. i 17. maja 2022. godine u Zenici, održali su je obuku na temu: „Intergisano upravljanje imovinom (IAM)“.

Učešće u obuci su uzeli uposlenici općinske/gradske administracije i komunalnih preduzeća iz sljedećih jedinica lokalne samouprave: Zenica, Travnik, Vitez, Ilijaš i Busovača.

Ova dvodnevna obuka imala je za cilj:
•    Da učesnici razumiju koncept upravljanja imovinom (IAM) i njegovu važnost, ciljeve i koristi, i prepoznaju kako mogu primijeniti principe upravljanja imovinom u svom poslu;
•    Da se učesnici upoznati sa pravnim i institucionalnim okvirom IAM i razumiju svoje uloge i odgovornosti u ovoj oblasti;
•    Da se učesnici upoznaju o registru imovine, kritičnosti i cjeloživotnoj vrijednosti imovine vodnih usluga i prošire svoje znanje o procesu revalorizacije i strategiji finansiranja IAM;
•    Da se učesnici upoznaju sa procedurama IAM na nivou JLS;
•    Da učesnici iz JLS i JKP zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju saradnički pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Obuku su vodili Amra Hamzić, šef Odsjeka za internu reviziju Grada Tuzla i Amer Halilović, direktor JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići.

Teme koje je obuka obuhvatila su opći i pravni aspekt aspekti za IAM, institucionalni i tehnički aspekt za IAM i finansiranje vodnih usluga.

Projekat u okviru kojeg se održava obuka usmjeren je ka povećanju efektivnosti i efikasnosti javnih komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja na Zapadnom Balkanu, dajući doprinos boljem pružanju usluga s ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama pitke vode i odvodnje, te da bi se zadovoljila pravna stečevina EU (Acquis Communautaire) za okoliš.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a realizira se kroz GIZ projekat “Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga” (ORF MMS)”.

Projekat