Seminar na temu planiranja i upravljanja razvojem

05.Nov.2021.
Datum događaja
15.11.2021, Cijeli dan

Seminar iz oblasti Planiranja i upravljanja lokalnim razvojem se realizira u okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Ciljevi seminara su podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno vijećnika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije.

Mjesto održavanja: Općina Ključ, sala Općinskog vijeća

Vrijeme održavanja: 15.11.2021.

Trener: Prof.dr sc. Đevad Šašić, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet za javnu upravu