Dan Općine Vogošća

04.May.2021.
Datum događaja
24.06.2021, Cijeli dan
24.06.2022, Cijeli dan
24.06.2023, Cijeli dan
24.06.2024, Cijeli dan
24.06.2025, Cijeli dan
Vogošća

24. juni/lipanj - Dan Općine Vogošća. Za ovaj datum se vežu dva bitna događaja. Jedan iz 1953. godine, kada je Općina Vogošća prvi put u historiji uspostavljena kao institucija odnosno jedinica lokalne samouprave, i drugi iz 1992. godine, tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata kada su formirani “Vogošćanski odredi” u Vogošći.

http://vogosca.ba/