Dan Općine Teočak

08.Feb.2021.
Datum događaja
10.03.2021, Cijeli dan
10.03.2022, Cijeli dan
10.03.2023, Cijeli dan
10.03.2024, Cijeli dan
10.03.2025, Cijeli dan
Teočak

10. marta/ožujka 1998. godine stupio je na snagu Zakon o konstituiranju novih općina u FBiH i izmjeni područja općina podjeljenih međuentitetskom i međikantonalnom / međužupaijskom crtom ("Sl. novine FBiH", br. 6/98) kojim je formirana Općina Teočak.

http://www.opcinateocak.ba