Dan Općine Ključ

03.Sep.2021.
Datum događaja
15.09.2021, Cijeli dan
15.09.2022, Cijeli dan
15.09.2023, Cijeli dan
15.09.2024, Cijeli dan
Ključ

15. septembar/rujan - Dan Općine Ključ. Taj dan se obilježava i kao Dan Oslobođenja jer su na taj dan 1995. godine jedinice Armije BiH oslobodile Ključ.

http://opcina-kljuc.ba/

Grb Općine Ključ
Grb Općine Ključ