Dan Općine Ilidža

09.Feb.2021.
Datum događaja
12.03.2021, Cijeli dan
12.03.2022, Cijeli dan
12.03.2023, Cijeli dan
12.03.2024, Cijeli dan
12.03.2025, Cijeli dan
Ilidža

12. marta 1996. godine, provodeći odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, realizirana je mirna reintegracija područja općine Ilidža.

http://www.opcinailidza.ba/