Dan Općine Bužim

31.Dec.2020.
Datum događaja
20.02.2020, Cijeli dan
20.02.2021, Cijeli dan
20.02.2022, Cijeli dan
24.02.2021, Cijeli dan
24.02.2022, Cijeli dan
Bužim

20.02.1995. godine Predsjedništvo RBiH je Uredbom sa zakonskom snagom formiralo Općinu Bužim.

https://opcinabuzim.ba/