Dan Grada Srebrenik

04.May.2021.
Datum događaja
21.06.2021, Cijeli dan
21.06.2022, Cijeli dan
21.06.2023, Cijeli dan
21.06.2024, Cijeli dan
21.06.2025, Cijeli dan
Srebrenik

21. juni/lipanj - Dan Grada Srebrenik. Na ovaj dan, 1992. godine teritorija grada Srebrenik je oslobođena.

https://srebrenik.ba/