Dan Grada Sarajevo

26.Mar.2021.
Datum događaja
06.04.2021, Cijeli dan
06.04.2022, Cijeli dan
06.04.2023, Cijeli dan
06.04.2024, Cijeli dan
06.04.2025, Cijeli dan
Sarajevo

06. april/travanj - Dan Grada Sarajevo. Obilježava se kao sjećanje na oslobođenja grada 1945. godine.

https://www.sarajevo.ba/