Dan Grada Ljubuški

31.Dec.2020.
Datum događaja
21.02.2020, Cijeli dan
21.02.2021, Cijeli dan
21.02.2022, Cijeli dan
21.02.2023, Cijeli dan
Ljubuški

21.02.1444. godine napisan je testament bogatog dubrovačkog trgovca Gojslava Orlovića u kojem se spominje dar crkvi u Ljubuškom. Smatra se najstarijim pisanim dokumentom u kojem se spominje naziv Ljubuški (Lubusia), a čuva se u dubrovačkom arhivu.

http://www.ljubuski.ba