Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2) objavljuje direktni poziv za jedinice lokalne samouprave, koje su prethodno učestvovale u prvoj fazi ReLOaD projekta ili projektu Jačanja lokalne demokratije (LOD)

15.Mar.2021.
ReLOaD2

ReLOaD 2 provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na teritoriji Zapadnog Balkana u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. ReLOaD je započeo drugu fazu implementacije 1. januara 2021. godine i tokom naredne 4 godine cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

Ukupna vrijednost projekta je 15,06 miliona USD, a finansira ga većinski Europska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projektne komponente u BiH je 4,40 miliona američkih dolara. ReLOaD 2 u BiH će uključiti minimalno 12 JLS.

Pozivaju se JLS koje su učestvovale u prethodnoj fazi ReLOaD projekta ili jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD projekat) da izraze interes za učestvovanje u projektu. U okviru ovog direktnog poziva će biti odabrano minimalno 7 partnerskih JLS kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata OCD. U skladu sa navedenim kriterijem, na ovaj javni poziv iz Federacije Bosne i Hercegovine uslove za prijavu su stekle sljedeće JLS: Bihać, Bosanska Krupa, Bugojno, Centar Sarajevo, Cazin, Čapljina, Domaljevac-Šamac, Gračanica, Gradačac, Kakanj, Ključ, Livno, Lukavac, Ljubuški, Novo Sarajevo, Sarajevo, Srebrenik, Široki Brijeg, Velika Kladuša, Visoko, Vitez, Vogošća, Zavidovići i Zenica.

Podnošenje prijava i rokovi

Kriteriji za prijavu i odabir JLS opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostalu prijavnu dokumentaciju, objavljene na sljedećim web stranicama: www.ba.undp.org, www.sogfbih.ba, www.alvrs.com.

Poziv je otvoren u periodu od 15. marta 2021. godine do 12. aprila 2021. godine.

Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 23. marta, 30. marta i 06. aprila 2021. godine, a dodatne informacije za ove sesije će biti objavljene na gore navedenim web stranicama.

Prijavni obrazac i sva ostala zahtijevana dokumentacija treba biti dostavljena u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 12.aprila 2021. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:

UNDP BiH
Za: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji ukazuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka. Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite elektronskom poštom: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.

Dokumente za prijavu možete naći u dodatku ispod, ili možete pogledati na sljedećem linku: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=76360

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999