Javni konkurs za poziciju referenta za administrativno-tehničke poslove / projektnog asistenta na određeno vrijeme

16.Feb.2024.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni konkurs za poziciju: Referent za administrativno-tehničke poslove/projektni asistent.

Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je potrebna visoko motivisana osoba za poziciju referenta za administrativno-tehničke poslove / projektnog asistenta u kancelariji Saveza u Sarajevu. Izabrani kandidat/kinja će biti angažovan/a po osnovu ugovora o djelu u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja.

Opis poslova: prijem, zavođenje, razvođenje, raspoređivanje i arhiviranje projektne dokumentacije, implementacija projekata pod supervizijom rukovodioca projekta i direktora Saveza, izrada izvještaja i koordinacija projektnih aktivnosti sa spoljnim saradnicima, realizacija tekućih aktivnosti, priprema istraživanja, analiza i radnih materijala, organizacija sastanaka i konferencija, saradnja sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama, prijem poziva, poslovi vezani za projektnu finansijsko-administrativnu dokumentaciju, koordinaciju i implementaciju projekata i drugi tekući poslovi iz funkcionisanja i rada Saveza, kao i drugi poslovi koje odredi direktor Saveza.

Zainteresovani kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

  • VSS, VII stepen stručne spreme - Univerzitetska diploma iz oblasti društvenih nauka  
  • Odlično poznavanje gramatike i pravopisa BHS jezika
  • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (usmeno i pismeno)
  • Odlično poznavanje rada na računaru
  • Organizacione sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost
  • Sposobnost rada u timu
  • Spremnost na putovanja.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  • Curriculum vitae (CV)
  • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi
  • Ovjerenu fotokopiju lične karte.

CV i ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata zainteresovani kandidati su dužni dostaviti putem elektronske pošte na savez@sogfbih.ba ili poštanskim putem na adresu Saveza općina i gradova FBiH: Musala 5/1, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na javni konkurs".

Javni konkurs je otvoren do 23. februara 2024. godine do 12.00 sati. Najbolje rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.