Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 240Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

Prezentacija


AKTUELNOKoordinatori za rad sa SavezomOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PREnergetska efikasnostNALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Pitanja i odgovori
(27.04.2015.) Zaposlenik je predao zahtjev da mu se odobri jedna godina neplaćenog odsustva radi odlaska u inostranstvo zbog obavljanja stručno-trenerske prakse u fudbalskom klubu. Kako da mu regulišemo radno-pravni status i da li u ovom periodu imamo obeveze prema njemu?

Obavještavam Vas da sam slijedom vašeg pitanja kontaktirala određene subjekte gdje sam dobila informaciju da ukoliko je internim pravilnikom propisano da u slučaju korištenja neplaćenog odsustva radni odnos miruje, kao što je to i kod vas slučaj, onda nadležni organ donosi rješenje u kojem se navede da će se zaposlenik istekom neplaćenog odsustva vratiti na svoje radno mjesto, te se isti odjavi sa PIO-a, a danom povratka sa neplaćenog odsustva se izvrši ponovna prijava.

To znači da poslodavac ne izmiruje nikakve obaveze prema zaposleniku za vrijeme korištenja neplaćenog odsustva, iz razloga što radni odnos zaposlenika miruje.

Što se tiče bližeg uređivanja ovog pitanja od strane Vlade Federacije BiH, pronašla sam slijedeće:
- članom 34. Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa, koju je u skladu sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH, Vlada Federacije BiH donijela 2004. godine, propisano je:

Državnom službeniku može se odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do 30 radnih dana u kalendarskoj godini u slučajevima utvrđenim u kolektivnom ugovoru, a u skladu sa pravilnikom o radnim odnosima organa državne službe.

Odsustvo iz stava 1. ovog člana, može se odobriti samo pod uvjetom ako odsustvo državnog službenika sa posla neće uticati na blagovremeno obavljenje službenih poslova.

Za vrijeme odsustvovanja sa rada, u skladu sa stavom 1. ovog člana, prava i obaveze državnog službenika koja se stiču na radu, i po osnovu rada, miruju, osim prava i obaveza za koja je zakonom drukčije određeno".

Dakle, u ovoj Uredbi nisu navedeni slučajevi neplaćenog odsustva dužeg od 30 dana.     

Link na kojem možete naći uredbu je: http://fbihvlada.gov.ba/hrvatski/zakoni/index.php(24.12.2014.) Interesuje me da li sam stekla pravo na godišnji odmor nakon 14 mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod istog poslodavca (12 mjeseci pripravnički staž i 2 mjeseca po ugovoru)?

U skladu sa odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH" br. 43/99, 32/00, 29/03) stekli ste pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.(24.12.2014.) Da li se međunarodna saradnja mora odvijati preko gradonačelnika ili su mogući i neki drugi načini? Također me zanima na koji način doći do sredstava kada je međunarodna saradnja u pitanju?

Što se tiče međunarodne saradnje, mišljenja sam da se ista ne mora isključivo i formalno odvijati na nivou općina, odnosno drugih pravnih lica. Dakle, ne postoji smetnja da vi (omladinska organizacija u konkretnom slučaju ili drugi različiti vidovi nevladinih organizacija) ostvarujete i održavate kontakte sa predstavnicima drugih udruženja i organizacija iz inostranstva).

Iako je, kako ste naveli u vašem e-mailu, određeni vid sporazuma o saradnji potpisan kada je Blagaj bio općina, ne vidim prepreku da se ta saradnja nastavi u sadašnjim uslovima kada je došlo do promjene u administrativnom smislu.

Što se tiče drugog pitanja tj. kako da dođete do sredstava kada je međunarodna saradnja u pitanju, ne možemo vam pružiti odgovor jer nismo adresa za to pitanje.(24.12.2014.) Može li Općinsko vijeće donijeti odluku kojom se otpisuje dio ili cjelokupan iznos duga koji je nastao na temelju Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta (dug nastao temeljem naknade za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta)?

Mišljenja smo da Općinsko vijeće u skladu sa nadležnostima navedenim u članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH", br. 49/06) može donijeti odluku kojom se otpisuje dio ili cjelokupan iznos duga koji je nastao po osnovu neuplaćivanja naknade za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Skrećemo pažnju na to da bi odluka Općinskog vijeća o oprostu duga proizvela nejednako pravno i ekonomsko dejstvo prema onim subjektima koji su svoje obaveze plaćanja naknade za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta izmirivali redovno i prema onima koji tu obavezu nisu izvršavali.(24.12.2014.) Da li predsjedavajući vijeća koji je Odlukom Općinskog vijeća razriješen dužnosti prije isteka mandata, a ostvario je pravo na penziju, koju za vrijeme vršenja dužnosti predsjedavajućeg OV nije primao, ima pravo na naknadu plaće nakon prestanka javne funkcije?

U vezi Vašeg upita vezanog za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nakon prestanka javne funkcije, dajemo slijedeće mišljenje:

s obzirom na činjenicu da je bivši predsjedavajući Općinskog vijeća Jajce trenutno vijećnik u Općinskom vijeću Jajce, to znači da ostvaruje pravo na naknadu po osnovu vijećničkog paušala. Iz tog razloga nema pravo na osvarivanje novčane naknade koju propisuje član 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH.

 

Srijeda
26. April 2017.

April, 2017
POUTSRČEPESUNE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING