Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 272Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

Vlada Federacije BiH prihvatila inicijativu Općine Konjic za dobijanje statusa grada

PRIHVAĆENA INICIJATIVA OPĆINE KONJIC

Vlada Federacije BiH je danas, na 256. sjednici koja je održana u Sarajevu razmatrala i prihvatila incijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Konjic, koju je podnijela Općina Konjic. U obrazloženju inicijative je navedeno da Općina Konjic ima bogato kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i u posljednjih nekoliko godina iz ove općine na listu uvrstila više od 50 spomenika od izuzetne kulturne i historijske važnosti.

Danas je utvrđeno da Općina Konjic ispunjava jedan od uslova da gradom bude proglašena kao općina koja je od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Za izradu Nacrta ovog zakona Vlada je odredila Federalno ministarstvo pravde.

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA FBiH 2021.-2027.

Vlada Federacije BiH je također usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Paralamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.

Riječ je o integrisanom, multisektorskom strateškom dokumentu koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj na teritoriji FBiH u narednih sedam godina. Ona je osnov za izradu mandatnih i godišnjih programa rada Vlade FBiH, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i godišnjeg budžeta. Strategija je podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave.

Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta  je definisano 78 mjera za implementaciju.

Prvi cilj je ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.

Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utiču na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje).

Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 učesnika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.

Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Savez općina i gradova FBiH aktivno učestvuje u ovom projektu. Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala je Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi "Program jačanja javnih institucija u BiH".

Budući da Federacija BiH dosad nije imala strategiju razvoja, Federalna vlada je Odluku o izradi ovog važnog dokumenta donijela na 156. sjednici održanoj 13.9.2018. godine. 

SAČINITI PREDNACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o izradi teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da radnu verziju teksta Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH uputi federalnim ministarstvima finansija, prometa i komunikacija, prostornog uređenja, razvoja, poduzetništva i obrta, okoliša i turizma, te zdravstva, kao i Agenciji za privatizaciju u FBiH, koji su u obavezi svoja mišljenja sa eventualnim primjedbama, prijedlozima i sugestijama dostaviti u roku od 30 dana od dana. Ovo ministarstvo je zaduženo i da, nakon isteka roka za dostavu mišljenja, sačini tekst Prednacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu i u roku od 30 dana uputi ga na davanje mišljenja u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH.

POČINJE IZRADA STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI 2021.-2027.

Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027., kao multisektorskog strateškog dokumenta koji sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima.

Nosilac izrade Strategije je Gender Centar FBiH, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Učesnici u procesu izrade Strategije su i nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te relevantni partneri.

Četvrtak, Februar 18, 2021. godine
 

Srijeda
3. Mart 2021.

Mart, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING