Održan sastanak načelnika USK u svrhu pripreme za Izbornu skupštinu Saveza

U Bihaću je danas održan sastanak predstavnika Saveza općina i gradova FBiH s načelnicima i gradonačelnicima iz Unsko-sanskog kantona, s ciljem predlaganja kandidata iz ovih jedinica lokalne samouprave u organe i tijela SOGFBiH. Ovo je prvi u nizu sastanaka u procesu pripreme Izborne skupštine SOGFBiH, na kojoj će se izabrati novi članovi organa i tijela SOGFBiH. U narednom periodu, ovi sastanci ce biti održani i u ostalim kantonima/županijama.

Na sastanku se raspravljalo i o zakonskim propisima značajnim za lokalnu samoupravu poput Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Zakona o premjeru i registraciji nekretnina, Zakona o građevinskom zemljištu i ostalim relevantnim zakonima iz oblasti lokalne samouprave. Istaknuta je potreba i važnost zajedničkog djelovanja općina i gradova putem SOGFBiH, posebno u procesima lobiranja i zastupanja zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave pred višim razinama vlasti. Također je naglašeno da općine i gradovi iz USK imaju kvalitetnu saradnju sa SOGFBiH, koja će se nastaviti i u budućnosti.

Četvrtak, Februar 18, 2021. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.