KREŠEVO
Srednjobosanski kanton
Načelnik: Renato Pejak

Adresa
Fra Grge Martića 43
Br. Pošte: 71260

Telefon
030 806 622

Fax
030 806 826

Centrala
030 806 602

E-Mail

Web

Broj stanovnika
5717

Teritorijalna veličina (km2)
149.00 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.