KISELJAK
Srednjobosanski kanton

Načelnik: Mladen Mišurić Ramljak
Biografija

Adresa
Josipa bana Jelačića bb
Br. Pošte: 71250

Telefon
030 887 800

Fax
030 879 077

Centrala
030 877 824

E-Mail

Web

Broj stanovnika
20799

Teritorijalna veličina (km2)
165.00 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.