HADŽIĆI
Kanton Sarajevo

Načelnik: Hamdo Ejubović
Biografija

Adresa
Hadželi 114
Br. Pošte: 71240

Telefon
033 475 904

Fax
033 475 952

Centrala
033 475 900

E-Mail

Web

Broj stanovnika
22140

Teritorijalna veličina (km2)
273.30 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.