Webinari na temu pristupa unaprijeđenju socijalnih usluga na lokalnom nivou

Savez općina i gradova Federacije BiH obavještava sve zainteresovane da će se dva webinara u vezi sa pristupima za unaprijeđenje socijalnih usluga na lokalnom nivou, s posebnim naglaskom na dnevne centre i sprovođenje aktivnosti za podizanje svijesti o ugroženim grupama, održati 03.12. i 10.12.2020. godine.

Prvi webinar će se održati 03.12.2020. godine, u 11h na ZOOM platformi. Potrebno je da se registrujete putem sljedećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_ntzgEkpYQ3KFWviYFK1VXg

Tema ovog webinara su dnevni centri kao porodične usluge i usluge u zajednici na lokalnom nivou. Domaćin webinara je Asocijacija kosovskih opština (AKO) koja će podijeliti znanja o sljedećem:

  • Osnovnim principima i ključnim karakteristikama dnevnih centara kao alata za pružanje socijalnih usluga ugroženim grupama
  • Ulozi lokalnih vlasti u planiranju i pružanju usluga dnevnih centara u zajednici
  • Primjerima dobre prakse dnevnih centara u regionu 


Drugi webinar će obraditi temu pristupa podizanju svijesti o ljudskim pravima, nediskriminaciji i inkluziji na lokalnom nivou. Održat će se 10.12.2020. u 11h na ZOOM platformi. Registrovati se možete putem sljedećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_AQQfw5rLRcuz_A1DE45EUQ

Domaćin webinara je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) koja će podijeliti znanja o sljedećem:

  • Zašto je važno da lokalne vlasti preduzmu aktivnosti podizanja svijesti za ugrožene grupe u svojoj zajednici?
  • Opći koncept za planiranje, razvoj i implementaciju podizanja svijesti, s fokusom na anti-diskriminaciju i socijalnu inkluziju
  • Najbolja praksa aktivnosti podizanja svijesti u vezi sa socijalnim pravima ugroženih grupa  

Webinari će biti održani na engleskom jeziku, uz omogućen simultani prevod na srpski, albanski i makedonski jezik.

Webinari su aktivnosti NALAS projekta ,,Jačanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i principa Niko zapostavljen niti zaboravljen", koji sprovode asocijacije lokalnih vlasti Zapadnog Balkana u saradnji sa regionalnim projektom ,,Socijalna prava za ugrožene grupe". Regionalni projekat provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). 

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate koordinatora projekta Lunu Seković, putem maila luna@sogfbih.ba

Petak, Novembar 27, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.