U Općini Centar održan sastanak na temu prestanka mandata izabranim zvaničnicima na lokalnom nivou

Domaćin sastanka bio je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, a pozivu na sastanak odazvali su se načelnici općina Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Vogošća Nedžad Koldžo, Semir Efendić i Edin Smajić, te direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin.

Direktorica Travljanin upoznala je prisutne da je Savez općina i gradova FBiH, koji je članom 51. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH zakonski definiran kao zastupnik jedinica lokalne samouprave, na adresu viših institucija uputio upit za tumačenje trajanja mandata aktuelnih načelnika, gradonačelnika, te općinskih i gradskih vijećnika.

-Naime, mi smo u dva navrata postavili pitanje da li mandat aktuelnim načelnicima, gradonačelnicima, te općinskim i gradskim vijećnicima u FBiH traje do dana objavljivanja Odluke o potvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora 2020. godine. Do danas nismo dobili nikakav zvaničan odgovor, a važno je napomenuti da je u 2016. godini Odluka o potvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora 2016. godine objavljena u „Službenom glasniku BiH" 1. novembra 2016. godine. Ubijeđena sam da je ovo izuzetno značajno pitanje i da se mora pronaći rješenje, budući da navedeni izabrani zvaničnici odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje donose u okviru svojih nadležnosti, istakla je Travljanin.

Načelnik Ajnadžić naglasio je da je iznimno važno obezbijediti kontinuitet vlasti, kako bi se omogućio nesmetan rad i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

-Radi funkcionisanja izvršne i predstavničke vlasti na lokalnom nivou, zajedno sa Savezom općina i gradova FBiH, upućujemo apel nadležnim institucijama da odgovore na pitanje šta poslije 1. novembra 2020. godine kada aktuelnim gradonačelnicima, načelnicima, te općinskim i gradskim vijećnicima završava četverogodišnji mandat kako je to propisano Izbornim zakonom BiH. Problem koji može nastati može uzrokovati totalnu blokadu lokalne vlasti, a naročito u periodu kada se suočavamo sa pandemijom koronavirusa, poručio je Ajnadžić.

Preuzeto sa: http://www.centar.ba

Srijeda, Oktobar 28, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.