Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 272Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
JAVNI POZIV ZA ODABIR GRAFIČKOG DIZAJNERA

Uvod:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška Saveza općina i gradova FBiH - u programu prikupljanje podataka izabranih preduzeća za vodosnabdjevanje i odvodnju FBiH i njihovog korištenja za potrebe poređenja učinkovitosti, te razmjeni znanja i informacija putem Danubis platforme - BENČMARKING''.

Glavni ciljevi su:  

  • Edukacija i praktična obuka za odabrana poduzeća za vodoopskrbu u FBiH u prikupljanju podataka i sudjelovanju na platformi Dunav Utility Benchmarking i razmjeni informacija;
  • Praktična podrška u upravljanju podacima na platformi za sektor vodnih usluga DANUBIS.org ;
  • Aktivna promocija DCM platforme kao alata za prikupljanje i upravljanje podacima o učinkovitosti vodovodnih usluga širom zemlje.  

Aktivnosti projekta Benčmarking-a u 2020. godini su podržane od Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji je dio Programa saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (BiH), u domenu Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). 

Savez općina i gradova Federacije BiH u sklopu projekta Benčmarking raspisuje javni poziv za izbor eksperta - grafički dizajner.

Ekspert će imati sljedeći zadatak:

Predložiti nacrt dizajna brošure A4 formata ''Priručnik za komunalna preduzeća-Benčmarking'' (naslovnica);

Predložiti nacrt dizajna za fact sheet ''Benčmarking'' formata obostrano A5;

Predložiti nacrt dizajn brošure formata A5 ‘'Pitanja i odgovori-Benčmarking'' (naslovnica i cca 5 do 10 stranica teksta);

Predložiti nacrt dizajna banera veličine 100x200;

Nakon odobrenja nacrta prijedloga ekspert je dužan uraditi dizajn traženog materijala, eventualne izmjene i dopune istoga, te pripremu za štampu. Finalni proizvod je potrebno dostaviti u PDF formatu i radnom materijalu.

Kompletan traženi materijal ima za glavnu temu "Benčmarking" ili "Poređenje rezultata učinka". 

Vremenski okvir

Krajnji rok za dostavu ponude je ponedjeljak, 5.10.2020. godine.

Odabrani dizajner ima krajnji rok za izradu prijedloga dizajna do 15.10.2019. godine.

Do 10. oktobra dizajner će dobiti potreban sadržaj za izradu traženog materijala.

Krajnji rok za završetak posla dizajnera je 30.10.2020. godine.

Uslovi:  

  • Iskustvo od minimalno 2 godine u dizajniranju traženih materijala.      

Uz prijavu za izbor potrebno je poslati sljedeće: 

  • Biografiju (CV) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva; 
  • Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije; 
  • Finansijsku ponudu sa uračunatim PDV-om; 
  • Kopiju lične karte; 

 i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati posjedovanje kvalifikacija za vršenje ekspertskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv.

Prijavu sa traženim dokumentima uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti putem e-maila na savez@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine 

Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo

sa naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 05.10.2020. godine. 

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Amir Kupusija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.   

Srijeda, Septembar 30, 2020. godine
 

Srijeda
3. Mart 2021.

Mart, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING