Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 272Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA INICIJATIVU ZA IZRADU NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU I IZRADU UREDBE O CIJENAMA VODNIH USLUGA

 

SARAJEVO, 24.09.2020. - Federalna vlada danas je na 237. sjednici koja je održana u Sarajevu prihvatila inicijativu premijera FBiH za pokretanje aktivnosti na izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Za pokretanje aktivnosti Vlada je zadužila Federalnu upravu civilne zaštite, u saradnji s kantonalnim i lokalnim nivoima vlasti, te Savezom općina i gradova u FBiH, a rok za dostavu Prednacrta zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća je 90 dana.

Kako je obrazloženo, Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća donesen je 2003. godine i do danas je dva puta izmijenjen i dopunjen.

U uslovima pandemije izazvane koronavirusom, iskustvo pokazuje da je potrebno ojačati spremnost za efikasniji odgovor na katastrofe i osigurati postojanje kapaciteta za efikasan oporavak. Učinci prirodne i druge nesreće proizvode direktne i indirektne posljedice po život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i društvenu zajednicu u cijelosti.

Štetni uticaji često ne mogu biti spriječeni u potpunosti, ali njihova razmjera ili ozbiljnost može biti znatno umanjena ili ograničena različitim aktivnostima. U interventnim mjerama pomoći redovno se u više sektora pojavljuju ozbiljni problemi, na koje u periodu priprema za zaštitu i spašavanje u okviru područja prevencije, pripravnosti/spremnosti, treba obratiti izrazitu pažnju. Riječ je o nepostojanju ili neusklađenosti planova ili konceptualnih resursa i logističkih centara, funkcionalno neizgrađenoj pripravnost/spremnost, te pravnim, organizacijskim i tehničkim nedostacima kod upozoravanja na opasnosti. Organizovanost civilne zaštite i dostignuti stepen zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH ukazuje na nezadovoljavajuću ocjenu, posebno u dijelu koji se odnosi na usklađenost djelovanja svih nivoa vlasti.

Stoga je, s ciljem uspostavljanja što efikasnijeg sistema za adekvatan odgovor u situacijama prirodnih i drugih nesreća, koji će podrazumijevati sinhronizirano postupanje svih nivoa vlasti u FBiH, potrebno pristupiti izradi novog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

PRIPREMITI UREDBU O CIJENAMA VODNIH USLUGA

S ciljem otklanjanja brojnih i već dugo prisutnih nedostataka u pružanju usluga vodosnabdijevanja, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, hitno je potrebno, pored osiguranja sredstava za ulaganje u izgradnju i obnovu vodno-komunalne infrastrukture, donijeti regulativu za uvođenje cijena vodnih usluga koje će pokrivati stvarne troškove javnih komunalnih preduzeća, navedeno je u informaciji koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo za današnju sjednicu Vlade FBiH.

U svim planskim dokumentima u oblasti voda i okoliša u BiH identifikovano je nezadovoljavajuće stanje vodnih usluga i potreba za preduzimanje mjere za njihovo unaprjeđenje zbog zadovoljenja potreba stanovništva, privrede i ukupnog razvoja. Provođenje tih mjera potrebno je radi usklađivanja sa zahtjevima Europske unije i smanjenja negativnih uticaja naselja i privrede na stanje voda i ukupnog okoliša.

Utvrđeno je, također, da su cijene vodnih usluga neadekvatne, te se ističe potreba uspostave pravnog i regulatornog okvira za održive vodne usluge na nivou Federacije BiH prije pokretanja novih investicionih mjera. Time bi bile izbjegnute situacije u kojima se investicije u vodnu infrastrukturu poslije izgradnje ne koriste zbog nedostatka sredstava i kapaciteta za njihovo adekvatno održavanje.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, voodprivrede i šumarstva da izradi Prijedlog uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH, kako bi bilo postignuto optimalno upravljanje vodno-komunalnim sektorom.

Ovo ministarstvo treba i da formira radnu grupu od relevantnih federalnih organa koja će, zajedno s predstavnicima međunarodnih razvojnih partnera (EU, Svjetska banka, UNDP, ambasade Švedske i Švicarske i drugi) koji godinama ulažu u razvoj i obnovu vodovodne infrastrukture u BiH, raditi na pripremi programa unaprjeđenja vodnih usluga u Federaciji BiH. Time bi bili ispunjeni preduslovi za punu implementaciju vodno-komunalnih direktiva EU i osigurana održivost kapitalnih ulaganja u ovaj sektor, a sve uz poštovanje principa po kojima si stanovništvo to može priuštiti.

Četvrtak, Septembar 24, 2020. godine
 

Srijeda
3. Mart 2021.

Mart, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING