Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 272Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
VLADA FBIH DONIJELA ODLUKU O RASPODJELI TEKUĆIH TRANSFERA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
10 MILIJUNA KM SE RASPOREĐUJE RAVNOPRAVNO I JEDNAKO SVIM OPĆINAMA I GRADOVIMA, A 20 MILIJUNA KM NA TEMELJU JAVNOG POZIVA

Na sjednici održanoj u četvrtak, 2.7.2020., Vlada Federacije BiH je donijela odluku o načinu raspodjele tekućih transfera općinama i gradovima. U odluci je Vlada djelimično usvojila prijedlog Saveza općina i gradova Federacije BiH o jednakoj i ravnopravnoj raspodjeli planiranog iznosa tekućih transfera svim općinama i gradovima u FBiH na načelima solidarnosti i humanosti, jer će se dio transfernih sredstava (10 milijuna KM, što je jedna trećina ukupnog iznosa) raspodijeliti u jednakom iznosu svim općinama i gradovima u FBiH. Dakle, djelimično uvažavanje prijedloga SOGFBiH i usvajanje odluke o načinu raspodjele u ovom obliku znači da prijedlog Saveza općina i gradova FBiH nije ignoriran.

Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 288. sjednici u Sarajevu donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija na poziciji tekućih transfera općinama i gradovima u FBiH u iznosu od 30.000.000 KM.

Od ovog iznosa, 10.000.000 KM će biti dodijeljeno na načelu solidarnosti svim gradovima i općinama u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

Daljnjih 20.000.000 KM bit će dodijeljeno gradovima i općinama za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa, a na temelju javnog poziva.

Projekti, zahtjevi i inicijative odnose se na cestovnu infrastrukturu (ceste, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), zatim na komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta), te na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja.)

Sredstva su predviđena i za pomoć proračunima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda. Vlada FBiH je, stupanjem na snagu ove odluke, svojoj web stranici i u dnevnim novinama, objavila javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa. Također, formirano je povjerenstvo koje će pregledati i ocijeniti dostavljene projekte, zahtjeve i inicijative i sačiniti prijedlog korisnika sredstava. Na temelju toga će Federalno ministarstvo financija pripremiti prijedlog konačne odluke i dostavititi ga Vladi FBiH na razmatranje. Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi konačne iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim gradovima i općinama, te način izvješćivanja o njihovom utrošku. Ovakvim načinom raspodjele djelomično je ispoštovan prijedlog Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH, koje je prošli mjesec predložilo Vladi Federacije BiH  da se, sukladno načelima solidarnosti i humanosti, iznos od 30.000.000 KM tekućih transfera namijenjen općinama i gradovima iz federalnog proračuna/budžeta ravnopravno i jednako rasporedi na svih 80 jedinica lokalne samouprave u FBiH, tako da svaka općina i grad dobije jednak iznos transfernih sredstava - 375.000 KM. Ovakav jednak način raspodjele transfernih sredstava općinama i gradovima odražavao bi jednakopravan tretman svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Ponedeljak, Juli 6, 2020. godine
 

Četvrtak
4. Mart 2021.

Mart, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING