Publikacije
Strana 1 od 4 1 | 2 | 3 | 4 »
Analiza setora upravljanja čvrstim komunalnim otpadom
Strateški pravci i planiranje investicija do 2025

Brošura SOGFBiH

FAQ - Kancelarijsko poslovanje
Najčešće postavljana pitanja i odgovori sa seminara za općinske zaposlenike angažirane na poslovima primjene propisa iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja

GENiYOUTH Municipal Initiatives “Inclusion of Women and Youth in Local Government Affairs in South East Europe”

Izvještaj o međunarodnoj praksi u oblasti upravljanja imovinom

Letak - Afiša

MAPA PUTA ZA OBLAST ODRŽIVOG KORIŠTENJA ENERGIJE ZA SAVEZE LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE (Bos.) - DIO 1.
Izgradimo zajedno energetski održive općine u zemljama jugoistočne Europe

MAPA PUTA ZA OBLAST ODRŽIVOG KORIŠTENJA ENERGIJE ZA SAVEZE LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE (Bos.) - DIO 2.
Iskoristite na najbolji način pristupanje Sporazumu gradonačelnika (SG)

MAPE PUTA ZA OBLAST ODRŽIVE UPORABE ENERGIJE ZA SAVEZE LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE (Hr.) - DIO 1.
Izgradimo zajedno energetski održive općine u zemljama jugoistočne Europe

MAPE PUTA ZA OBLAST ODRŽIVE UPORABE ENERGIJE ZA SAVEZE LOKALNIH SAMOUPRAVA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE (Hr.) - DIO 2.
Iskoristite na najbolji način pristupanje Sporazumu gradonačelnika (SG)
Strana 1 od 4 1 | 2 | 3 | 4 »
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.