Treninzi i edukacije - CED
AKTUELNO

ARHIVA

Odluka o uspostavljanju CED-a

Godišnji plan obuka zaposlenika i izabranih zvaničnika u JLS za 2015. godinu

Strategija obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave (2016-2020)

Lista trenera

Mapa regionalnih lokaliteta za obuku

Javni poziv 2018-1

Javni poziv 2018-2

Plan obuka za 2018
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.