"Načelnici za razvoj lokalne samouprave" (2012 - 2013)

11. septembra 2012. godine na Jahorini je održan prvi sastanak tima "Načelnici za razvoj lokalne samouprave" na kome su prezentirani radni materijali i izvršena selekcija zakona i politika.

Savezi općina i gradova FBiH i RS su pokrenuli projekat "Načelnici za razvoj lokalne samouprave" sa ciljem poboljšanja položaja lokalne samouprave i kvalitete pruženih usluga građanima BiH. Projekat ima za cilj da ojača kapacitete saveza u zastupanju interesa svojih članica (općina i gradova) pred entitetskim i centralnim vlastima, a u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Sredstva za implementaciju ove aktivnosti je obezbijedila Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC-om) i projekta Doprinos Ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini.

Tim od 6 iskusnih načelnika/gradonačelnika, koji su postigli zavidne rezultate u svom radu i žele dalje podstaći brži razvoj i unaprijeđenje kvalitete života svojih građana, te dobro poznaju oblast zakonodavstva i posjeduju vještine za kvalitetno zastupanje interesa lokalnih zajednica pred entitetskim i centralnim vlastima, će izabrati 3 prioritetna zakona i dvije politike na kojima će se raditi u narednih 14 mjeseci.

Kao podrška njihovom radu obezbijeđeni su relevantni eksperti. Ukupan broj eksperata je 19, po pet za svaki od zakona i po dva za svaku od politika.

Projektom je planirano održavanje 15 javnih debata na predložene nacrte zakona kako bi se prikupili prijedlozi i sugestije iz lokalnih zajednica i time postigla veća uključenost građana.

Strategija lobiranja i Akcioni plan će biti razvijeni za svaki od izabranih zakona. Rezultat koji se očekuje je da se pripremljeni zakoni i politike predstave entitetskim i državnim parlamentima.

 

RADNI MATERIJALI ZA JAVNE RASPRAVE:

- POLITIKA FISKALNE I FUNKCIONALNE DECENTRALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - RADNI MATERIJAL

- POLITIKA LOKALNOG RAZVOJA - RADNI MATERIJAL

- ZAKON O FINANSIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - RADNI MATERIJAL

- ZAKON O MEDJUOPCINASKOJ SARADNJI - RADNI MATERIJAL

- ZAKON O ZASTITI I SPASAVANJU U FBIH - RADNI MATERIJAL

 

- 07.06.2013. ODRŽANA PRVA JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O FINANSIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 

- 06.06.2013. NAJAVA ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA O NOVOIZRAĐENIM ZAKONIMA BITNIM ZA FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Četvrtak, Juni 6, 2013. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.