Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 266Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Projekat „Jačanje lokalne demokratije - LOD"

LOD 4 mapa JLS LOD IV

PRETHODNE FAZE PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE / DEMOKRATIJE (LOD I, LOD II i LOD III)

Nakon uspješno sprovedene tri projektne faze, projekat Jačanje lokalne demokracije/demokratije (LOD), započinje sa novim ciklusom aktivnosti u junu 2014. godine. O rezultatima ostvarenim tokom prethodnih faza svjedoči činjenica da je u 40 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) nastavljena i pojačana saradnja između organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti, a da su OCD-i uspješno sproveli 211 projekata sa preko 65,000 korisnika u čijem finansiranju su učestvovale i lokalne vlasti.

Sve aktivnosti sa OCD-ima su rađene po principu projektnog finansiranja. U prethodnim fazama projekta LOD dodatno su ojačani kapaciteti lokalnih vlasti kroz formiranje i obuku timova za monitoring projekata OCD-ova. Također, izgrađeni su i kapaciteti JLS-ova i OCD-ova iz oblasti pisanja projektnih prijedloga. OCD-ovi su poticani da specijaliziraju, odnosno profesionaliziraju svoje usluge, da djeluju u skladu sa lokalnim razvojnim strategijama i budu jedan od osnovnih nosioca izgradnje građanskog društva u svojim sredinama. Sve ove aktivnosti vode ka uvođenju mehanizama za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju OCD-a koristeći projektni pristup (LOD metodologije).

 

LOD IV  

LOD IV  finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).  LOD IV se sprovodi u periodu:  juni 2014. - juni 2016. godine.

Kao i u prethodne tri faze, opći cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te transparentnoj raspodjeli budžetskih sredstava namijenjenih za OCD.

KOJI SU SPECIFIČNI CILJEVI LOD IV PROJEKTA?

 • Uspostava trajnog partnerstva između OCD-ova i lokalnih vlasti podizanjem svijesti o prednostima saradnje;
 • Generiranje transparentnih mehanizama za raspodjelu budžetskih sredstava JLS-ova predviđenih za projektne aktivnosti OCD-ova;
 • Podsticanje OCD-ova da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti - da usvoje praksu dugoročnog planiranja, da djeluju u skladu sa lokalnim potrebama i budu manje ovisni o trenutnim donatorskim prioritetima;


KOJA JE METODOLOGIJA PROJEKTA?

Zbog specifičnosti situacije izazvane poplavama u maju 2014. godine, LOD projektni odbor, kojeg čine Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Delegacija Evropske unije u BiH i UNDP, je odlučio da izbor šest JLS bude izvršen direktno i to Bijeljina, Domaljevac-Šamac, Doboj, Maglaj, Šamac i Žepče. Dodatnih šest JLS izabrano je takmičarski, putem javnog poziva koji je proveden u oktobru 2014. godine, i to: Berkovići, Cazin, Kotor Varoš, Novo Sarajevo, Šekovići i Visoko.

Odabrane partnerske JLS, zajedno sa projektnim timom, rade na uspostavljanju transparentne raspodjele sredstava za OCD-e i učestvuju u procesu monitoringa u skladu sa smjernicama LOD. Takođe, ovim projektom  se razvijaju kapaciteti partnerskih JLS-ova i OCD-ova u oblasti upravljanja projektnim ciklusom. LOD IV, također, osigurava sinergiju sa drugim UNDP-ovim aktivnostima iz oblasti lokalne samouprave, kao što su Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i projekat Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave (MTS).

OBJAVLJENE VIJESTI NA WEB STRANICI SAVEZA U OKVIRU PROJEKTA LOD IV

 • POZIV NA OTVORENI DAN u sklopu Javnog poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za učestvovanje u projektu Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV - LOD IV

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1072,3

 • Pregled javnih poziva za organizacije civilnog društva / nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata - pogledati OVDJE

 • Drugo izdanje LOD IV biltena 

          https://www.dropbox.com/s/5og557vn5mh3leh/LOD%20bilten%20br.2%20avgust%202015.pdf?dl=0

          https://www.dropbox.com/s/kl6n8acqiuadfm1/Prirucnik%20za%20NVO%20u%20BiH%202014.pdf?dl=0

 • Održane prezentacije analize i individualnih preporuka za adekvatnu primjenu LOD metodologije u partnerskim jedinicama lokalne samouprave LOD I i LOD II projekta

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1211,3

 • Treće izdanje LOD IV biltena

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1232,3

 • Najava održavanja savjetovanja na temu: Primjena LOD metodologije"

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1274,3

 • Četvrto izdanje LOD IV biltena

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1276,3

 • Održano savjetovanje na temu: "Primjena LOD metodologije"

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1282,3

 • Peto izdanje LOD IV biltena

          https://www.dropbox.com/s/nh5iey4guty9ioy/LOD%204-bilten-br.5-juli%202016.pdf?dl=0

 • U Novom Travniku održan trening LOD metodolgija i njena primjena

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1329,3


PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA NA LOD-u IV

 

1.       Analiza upravljanja grantovima jedinica lokalne samouprave (maj - juli 2015.) - AKTIVNOST ZAVRŠENA

U okviru ove aktivnosti, Savez općina i gradova Federacije BiH je sproveo analizu o načinu na koji općine / gradovi vrše dodjelu grant sredstava organizacijama civilnog društva. Projektom je planirano da Analiza obuhvatiti 20 jedinica lokalne samouprave koje nisu sudjelovale u LOD projektu. Analiza je urađena za 21 jedinicu lokalne samouprave, i to: Bosanski Petrovac, Breza, Bužim, Centar Sarajevo, Doboj Jug, Hadžići, Goražde, Gradačac, Grude, Kiseljak, Konjic, Kreševo, Mostar, Neum, Novi Travnik, Odžak, Pale - Prača, Sapna, Tomislavgrad, Trnovo i Vareš.

 

2.       Posjeta jedinicama lokalne samouprave (juli - decembar 2015.) - AKTIVNOST ZAVRŠENA

U okviru ove aktivnosti, Savez će realizirati 15 terenskih posjeta jedinicama lokalne samouprave koje su učestvovale u LOD I i LOD II projektu sa ciljem pojedinačnog predstavljanja prijedloga i individualnih sugestija za impementaciju LOD  metodologije. Po završetku terenskih posjeta, Savez općina i gradova FBIH će sublimirati izvještaj cjelokupnih posjeta.

Tok realizacija prezentacija:

 • 23.10.2015. Grad Sarajevo,
 • 2.11.2015. Općina Jablanica,
 • 4.11.2015. Općina Travnik i Općina Bugojno,
 • 5.11.2015. Grad Široki Brijeg,
 • 6.11.2015. Grad Bihać,
 • 11.11.2015. Općina Ključ,
 • 12.11.2015. Grad Zenica i Općina Tešanj,
 • 13.11.2015. Grad Tuzla,
 • 17.11.2015. Općina Gračanica,
 • 19.11.2015. Općina Velika Kladuša,
 • 26.11.2015. Općina Srebrenik.

 

3.       Izrada analize koja se odnosi na nivo realizacije LOD metodologije (juli - septembar 2015.) - AKTIVNOST ZAVRŠENA

U okviru ove aktivnosti, projektom je planirano da Savez izvrši analizu stanja nivoa primjene LOD metodologije u 6 jedinica lokalne samouprave iz FBiH koje su uključene u LOD III projekat. Analiza je urađena za pet JLS (Bosanska Krupa, Čapljina, Stari Grad Sarajevo, Livno i Lukavac), dok analiza za Općinu Žepče nije urađena iz razloga jer je uključena u projekat LOD IV.

 

4.       Trening za predstavnike federalnih ministarstava (januar - mart 2016.) - AKTIVNOST ZAVRŠENA

U okviru ove aktivnosti, Savez je, 5. aprila 2016. godine u Sarajevu organizirao savjetovanje za predstavnike federalnih ministarstava na temu: "LOD metodologija i njena primjena".

Poziv za savjetovanje za federalna ministarstva na temu: „LOD metodologija i njena primjena", 5.04.2016.

Dnevni red

Obavijest za medije

Prezentacija "Projekat Jačanje lokalne demokratije / demokracije LOD"

Prezentacija "LOD metodologija i njena primjena"

Zabilješka i zaključci

 

5.       Prezentacija LOD metodologije organima Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (juni 2015.) - AKTIVNOST ZAVRŠENA

U okviru ove aktivnosti, Savez je izvršio prezentaciju LOD metodologije na 8. Skupštini Saveza općina i gradova Federacije BiH koja je održana 9. juna 2015. godine.

 • Prezentacija LOD metodologije

         https://www.dropbox.com/s/8ypbn2yqji86bzo/PREZENTACIJA%20LOD%20METODOLOGIJA%20%28Skup%C5%A1tina%20SOGFBiH%2C%209.06.2015.%29.pps?dl=0

 

LOD IV BILTENI

 

 


LOD III

Map BiH LOD I LOD II LOD III JLSNakon uspješno sprovedene dvije faze, projekat Jačanje lokalne demokracije/demokratije (LOD), započeo je sa novim ciklusom aktivnosti početkom juna/lipnja 2012. godine. LOD III finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Kao i u prethodne dvije faze, cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.

Partnerske JLS koje učestvuju u LOD III su: Bosanska Krupa, Čapljina, Livno, Lukavac, Stari Grad Sarajevo, Žepče, Kozarska Dubica, Ljubinje, Novi Grad, Srbac i Teslić.

Partneri u ovom projektu su: Delegacija evropske komisije u BiH, Ministarstvo pravde BiH, Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova RS.

O PROJEKTU LOD III

BILTEN 1. izdanje - decembar 2012

BILTEN 2. izdanje - mart/april 2013

BILTEN 3. izdanje - septembar 2013

BILTEN 4. izdanje - februar 2014

BILTEN 5. izdanje - avgust/kolovoz 2014


Projekat LOD III nastavlja sa projektnim aktivnostima u 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave

http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=538


Potpisan Memorandum o razumijevanju između UNDP-a i partnerskih lokalnih uprava u okviru podrške lokalnoj vladi i demokratizaciji u BiH

http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=665,3

Lista projekata koji se implementiraju u sklopu LOD III projekta

http://issuu.com/unitednations_bih/docs/lod_iii_spisak_projekata


PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA NA LOD-U III

Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), od 01. januara/siječnja 2013. godine počeo je sa implementacijom projekta "Podrška jačanju lokalne samouprave FBiH u pružanju efektivnijih i efikasnijih usluga". U okviru komponente LOD III ovog projekta, predviđene su slijedeće aktivnosti u okviru Saveza općina i gradova Federacije BiH:

1.       Organiziranje tri regionalna sastanka za jedinice lokalne samouprave (JLS) u cilju promovisanja koristi i dobrih praksi LOD metodologije

Za više informacija pogledati:

·         U Donjem Vakufu, Mostaru i Kladnju održani regionalni sastanci na temu: "Prezentacija prednosti i dobrih praksi pri implementaciji LOD metodologije"

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=792,32.       Organiziranje dva okrugla stola za JLS u svrhu ukazivanja na značaj LOD metodologije i značaja jačanja dijaloga između JLS i organizacija civilnog društva (OCD)


Za više informacija pogledati:

·         U Vitezu i Olovu održani okrugli stolovi na temu: „Iskustva i poteškoće JLS u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava OCD" 


          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=3&view=666

·         Najava održavanja dva okrugla stola na temu: „Iskustva i poteškoće JLS u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava OCD" 

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=639,33.       Promocija LOD metodologije i dobrih praksi na Skupštini Saveza

Za više informacija pogledati:


·         Bilten Saveza broj 152: Održana Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

          http://www.sogfbih.ba/uploaded/E-Bilten/Bilten%20SOGFBIH%20br.152.pdf4.       Organiziranje radionice sa predstavnicima federalnih ministarstava u cilju promocije i vertikalne integracije LOD metodologije

Za više informacija pogledati:

·         Sa predstavnicima federalnih ministarstava održana radionica na temu: "Raspodjela budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva"

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=702,3

 

5.       Promocija LOD metodologije prema višim nivoima vlasti

Za više informacija pogledati:

·         Vlada Federacije BiH usvojila LOD metodologiju

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=833,3

          Odluka o usvajanju LOD metodologije ("Sl.novine FBiH", br. 23/14)

 

·         LOD metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva - Praktični priručnik (bos.)

·         Prilozi (bos.)

·         LOD metodologija za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva - Praktični priručnik (hr.)

·         Prilozi (hr.)

 

6.       Organiziranje dva treninga za JLS o implementaciji LOD metodologije

Za više informacija pogledati:


·         U Sarajevu i Zenici održani treninzi na temu: "LOD metodologija i njena primjena"

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=866,3

 

 

 

Subota
19. Septembar 2020.

Septembar, 2020
POUTSRČEPESUNE
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING