Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

O ReLOaD projektu Baner ReLOaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1] i Srbiji.  

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionirati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.  

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.  

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju organizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.  

U Bosni i Hercegovini,  ReLOaD projekat  sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave: 


·        Banja Luka

·        Bratunac

·        Bijeljina

·        Brod

·        Centar, Sarajevo

·        Gradačac

·        Jablanica

·        Kakanj

·        Maglaj

·        Modriča

·        Pale

·        Rudo

·        Sokolac

·        Stari Grad, Sarajevo

·        Teslić

·        Tešanj

·        Travnik

·        Trebinje

·        Tuzla

·        Vitez

·        Vogošća
 
U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima općinske administracije, općinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva. 

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva, ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini. 

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansirati projekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.

U odabranim općinama i gradovima, ReLOaD projekat će podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini.  Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava. 

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva koji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima i koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

#ReLOaD          #LokalnaDemokratija


[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti

 

Letak o projektu ReLOaD

Video:

1. Minuta za lokalnu demokratiju 1. dio

2. Minuta za lokalnu demokratiju 2. dio

3. Minuta za lokalnu zajednicu - Jake žene, jaka lokalna zajednica

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA ZA PERIOD 15.11.2017. - 14.12.2019. GODINE (Produženo do 15.06.2020.)

1.    Unaprijeđenje kapaciteta vijećnika i predstavnika ReLOaD partnerskih JLS za razumjevanje i provedbu LOD metodologije i poboljšanje saradnje sa OCD

a. Obuka za vijećnike na temu: "Transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS" (11 JLS); - AKTIVNOST ZAVRŠENA

Stari Grad Sarajevo (13.04.2018.), Tešanj (17.04.2018.), Kakanj (18.04.2018.), Centar Sarajevo (19.04.2018.), Vogošća (19.04.2018.), Maglaj (20.04.2018.), Tuzla (23.04.2018.), Jablanica (24.04.2018.), Travnik (25.04.2018.), Vitez (8.05.2018.) i Gradačac (9.05.2018.). Dodatno odobrene obuke Bužim (22.01.2019.), Konjic (28.01.2019.) i Breza (30.01.2019.). 

b. Obuka za vijećnike na temu: "Uključenost građana i OCD u procese donošenja odluka" (11 JLS); - AKTIVNOST ZAVRŠENA

Vitez (20.06.2018.), Jablanica (21.06.2018.), Vogošća (21.06.2018.), Tuzla (25.06.2018.), Travnik (4.07.2018.), Kakanj (5.07.2018.), Centar Sarajevo (12.07.2018.), Tešanj (10.09.2018.), Maglaj (6.11.2018.), Gradačac i Stari Grad Sarajevo.

c. Organizacija treninga "LOD metodologija  - primjena u praksi" (5 JLS - državni službenici); - Vogošća, 12.12.2017. AKTIVNOST ZAVRŠENA

d. Organizacija treninga "LOD metodologija  - primjena u praksi" (6 JLS - državni službenici); - Vogošća, 20.12.2017. AKTIVNOST ZAVRŠENA

2.    Promocija LOD metodologije među JLS koje su aplicirale za ReLOaD projekat ali nisu prošle

a. Promovirati LOD Metodologiju među 9 JLS čije aplikacije nisu zadovoljile za učešće u ReLOaD projektu;

Odluku o načinu odabira projekata OCD po LOD metodologiji usvojila su sljedeća općinska/gradska vijeća:

- Općina Pale FBiH (Prača) na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 29.04.2018. godine;

- Grad Goražde na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 31.05.2018. godine usvojen je Nacrt odluke. Na 15. sjednici Općinskog vijeća od 29.11.2018. godine usvojen je Prijedlog odluke;

- Općina Konjic je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.02.2019. godine donijela Odluku o usvajanju LOD metodologije;

 

b. Unaprijediti saradnju sa Uredom za reviziju institucija FBiH kroz izradu zajedničkog akcionog plana i Memoranduma o razumjevanju.

3.    ICT rješenje za unapređenje saradnje JLS i OCD

a. Izraditi studiju "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje između JLS i OCD kroz korištenje ITC rješenja"; - AKTIVNOST ZAVRŠENA

b. Provesti 11 fokus grupa. - AKTIVNOST ZAVRŠENA

Centar Sarajevo (10.05.2018.), Jablanica (11.05.2018.), Tešanj (14.05.2018.), Tuzla (15.05.2018.), Maglaj (30.10.2018.), Vitez (6.11.2018.), Kakanj (7.11.2018.), Vogošća (8.11.2018.), Gradačac (12.11.2018.), Travnik (24.12.2018.) i Stari Grad Sarajevo (17.01.2019).

4.    Identifikacija najboljih primjera i prakse saradnje između JLS i OCD i lokalna i regionalna promocija modela transparentnog finansiranja

a. Zajedno sa  Savezom opština i gradova RS-a, razvićemo pravila, smjernice i plan aktivnosti za provedbu natjecateljskog procesa razmjene najboljih praksi za JLS u BiH;

b. Putem javnog poziva i terenskih posjeta stručna komisija će izvršiti izbor najboljih praksi;

c. Organizacija ceremonije dodjele nagrada za najbolju praksu.

 

OBJAVLJENE VIJESTI NA WEB STRANICI SAVEZA U OKVIRU PROJEKTA ReLOaD

 

 • Izbor najboljih praksi u ReLaD partnerskim JLS (6.05.2020.)
 • Održana obuka za predstavnike OCD sa područja općine Konjic (29.11.2019.)
 • Objavljeni javni pozivi oraganizacijama civilnog društva u 5 partnerskih ReLOaD općina (25.06.2019.)
 • Javni poziv za odabir eksperata za provođenje izbora najbolje prakse jedinica lokalne samouprave u BiH iz oblasti: "Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta JLS" (17.06.2019.)
 • Objavljen Javni poziv organizacijama civilnog društva u 10 partnerskih ReLOaD općina (21.05.2019.)
 • Javni poziv za odabir trenera za provođenje obuke na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom" za organizacije civilnog društva(22.03.2019.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1798,3

 • U sklopu projekta „ReLOaD" održani treninzi u općinama Konjic i Breza (4.02.2019.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1762,3

 • Održana obuka vijećnika Općine Bužim (23.01.2019.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1749,3

 • Najava održavanja obuke za vijećnike u općinama Bužim, Konjic i Breza (15.01.2019.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1745,3

 • Održan sastanak o unapređenju komuniciranja između JLS i OCD (25.12.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1735,3

 • U Vitezu, Kaknju i Vogošći održane radionice Saveza općina i gradova FBiH (9.11.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1710,3

 • ODRŽANA OBUKA VIJEĆNIKA O VAŽNOSTI UKLJUČIVANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I GRAĐANA U PROCESE DONOŠENJA ODLUKA NA LOKALNOM NIVOU (7.11.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1708,3

 • NAJAVA - Savez općina i gradova FBiH u narednom periodu organizira niz radionica (5.11.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1701,3

 • SAVEZ ODRŽAO RADIONICU O UNAPREĐENJU KOMUNIKACIJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (31.10.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1699,3

 • ORŽANA PRVA ReLOeD KONFERENCIJA (4.10.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1679,3

 • SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH REALIZIRAO SEDAM NOVIH OBUKA ZA VIJEĆNIKE U PARTNERSKIM ReLOaD OPĆINAMA/GRADOVIMA (13.07.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1654,3

 • SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH PROVODI NOVI KRUG OBUKA ZA VIJEĆNIKE U PARTNERSKIM ReLOaD OPĆINAMA/GRADOVIMA (26.06.2018.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=1&view=1644,3

 • U OKVIRU PROJEKTA ReLOaD ODRŽANE OBUKE ZA VIJEĆNIKE NA TEMU TRANSPARENTNOST FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA JLS (13.05.2018.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=94&view=1615,3

 • JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVOĐAČA OBUKE (28.04.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1603,3

 • NAJAVA OBUKA ZA VIJEĆNIKE U OKVIRU ReLOaD PROJEKTA NA TEMU: „TRANSPARENTNOST FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE" (05.04.2018.)

         http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1574,3

 • ODRŽANA OBUKA ZA TRENERE ZA SPROVOĐENJE OBUKE ZA VIJEĆNIKE NA TEMU TRANSPARENTNOST FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (26.03.2018.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=94&view=1564,3

 • JAVNI POZIV ZA IZBOR KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje JLS i organizacija civilnog društva kroz korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija" (09.03.2018.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1556,3

 • SAVEZ PROMOVIRA PRAKSU TRANSPARENTNOG FINANSIRANJA OCD (08.03.2018.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=1&view=1555,3

 • JAVNI POZIV za izbor eksperata za realizaciju obuke iz oblasti „Transparentnost finansiranja OCD iz budžeta JLS" (9.02.2018.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=94&view=1547,3

 • ODRŽANA OBUKA NA TEMU: "LOD METODOLOGIJA I NJENA PRIMJENA" (13.12.2017.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1523,3

 • Obuka na temu „LOD Metodologija - primjena u praksi" (4.12.2017.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1510,3

 • ZAVRŠEN IZBOR OPĆINA: NOVIH 11 JLS U PROJEKTU ReLOaD (27.10.2017.)

          http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=57&view=1485,3

Četvrtak, Decembar 7, 2017. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.