Prikaz projekata na kojima je Savez radio ili radi
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

O ReLOaD projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).   ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i ...
Četvrtak, Decembar 7, 2017. godine

Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini

7. juna/lipnja 2018. godine u Sarajevu je potpisan Ugovor između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi aktivnosti na Projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", koji će trajati devet mjeseci. Ovaj projekat finansiraju Vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program ...
Ponedeljak, Juli 16, 2018. godine

Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi

Savez općina i gradova FBiH i GIZ ORF su ostvarili saradnju na projektu "Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi" u vezi izrade planova održive urbane mobilnosti (POUM/SUMP). U sklopu projekta će se održati jednodnevna radionica sa predstavnicima općina/gradova sa ciljem upoznavanja sa konceptom održive urbane mobilnosti, koracima u izradi planova održive mobilnosti, kao i sa ...
Četvrtak, Januar 24, 2019. godine

Podrška savezima općina i gradova (AMCS)

Projekat Podrška savezima općina i gradova (AMCS) je zajednička inicijativa Saveza općina i gradova Federacije BiH i Republike Srpske i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Projekat je započeo u junu/lipnju 2013. godine a za cilj ima jačanje saveza u zastupanju i lobiranju interesa jedinica lokalne uprave. Ovaj cilj će biti postignut jačanjem saradnje saveza ...
Četvrtak, Septembar 11, 2014. godine

Energetska efikasnost

Savez općina i gradova FBiH i Savez opština RS uključeni su u projekat „Konsultacije za energetsku efikasnost u BiH" koji sprovodi GFA Consulting Group GIZ na području čitave BiH. U sklopu ovog projekta koristi se model 4 + 5 + ostale općine. Ovo podrazumjeva da GIZ radi ovaj projekat sa 4 partner općine iz oba entiteta , 5 općina prate direktno ovaj projekat, a preko ...
Četvrtak, Avgust 28, 2014. godine

Projekat „Jačanje lokalne demokratije - LOD"

LOD IV PRETHODNE FAZE PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE / DEMOKRATIJE (LOD I, LOD II i LOD III) Nakon uspješno sprovedene tri projektne faze, projekat Jačanje lokalne demokracije/demokratije (LOD), započinje sa novim ciklusom aktivnosti u junu 2014. godine. O rezultatima ostvarenim tokom prethodnih faza svjedoči činjenica da ...

Projekat „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" (MTS)

U sklopu projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" prvobitno je izvršena sveobuhvatna analiza potreba za obukom u jedinicama lokalne samouprave. Potom je u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine formirana Radna grupa koja je pripremila nacrt Strategije obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a činili su je predstavnici ...

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Cilj projekta je osigurati modernizaciju i profesionalizaciju planiranja lokalnog razvoja u BiH, kroz izradu i primjenu standardiziranog pristupa integriranom i inkluzivnom lokalnom razvoju. Istovremeno, projekat će nastojati osigurati da se jedinstvena metodologija za planiranje lokalnog razvoja temelji na postojećim dobrim praksama u BiH kao i na iskustvima drugih evropskih zemalja. Projekat ...

IFC

Projekat Mikrofinansiranja u Bosni i Hercegovini je jedan od Projekata Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice grupacije Svjetske Banke. Cilj ovog projekta je da građani koji nisu u mogućnosti da redovno otplaćuju svoja kreditna dugovanja finansijskim institucijama dobiju besplatne pravne i finansijske savjete.Savez općina i gradova FBiH se aktivno uključio u ovaj ...
Srijeda, April 9, 2014. godine

"Načelnici za razvoj lokalne samouprave" (2012 - 2013)

11. septembra 2012. godine na Jahorini je održan prvi sastanak tima "Načelnici za razvoj lokalne samouprave" na kome su prezentirani radni materijali i izvršena selekcija zakona i politika. Savezi općina i gradova FBiH i RS su pokrenuli projekat "Načelnici za razvoj lokalne samouprave" sa ciljem poboljšanja položaja lokalne samouprave i kvalitete pruženih usluga građanima ...
Četvrtak, Juni 6, 2013. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.