Savjeti, pitanja i odgovori u vezi sa lokalnim razvojem

Za upit o savjetu o izradi lokalnih razvojnih planova možete kontaktirati Zlatu Turkić na sljedeći način:

E-Mail: zlata@sogfbih.ba
Tel: 00387 33 21 65 02, 20 91 20, 20 90 24;
Fax: 55 28 10

 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.