"Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin (predstavljanje)

21. mart/ožujak 2013. U dijaloškoj emisiji 'Ja biram goste' televizijske kuće TV1, gost urednik i voditelj bila je direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Vesna Travljanin, sa temom 'Položaj lokalne samouprave u sistemu vlasti Bosne i Hercegovine'.

Gosti u emisiji su:

-        Njegova ekselencija BO WILLIAM HEDBERG, ambasador Kraljevine Švedske u BiH

-        JASMINA ZUBIĆ, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

-        MIRKO PEJANOVIĆ, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

-        HAMDO EJUBOVIĆ, načelnik Općine Hadžići

-        IVO JERKIĆ INO, načelnik Općine Čitluk i zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza

Emisija je bila prilika da se javnost upozna sa izrazitim problemima sa kojima se suočava lokalna samouprava u FBiH, kao i o odnosu sa višim nivoima vlasti. Tako se govorilo o normativnim nedostatcima koji uređuju nadležnosti lokalnog sistema vlasti kao što su Zakon o koncesijama, Zakon o šumama, Zakon o pripadnosti javnih prihoda, Zakon o turističkim zajednicama. Riječ je bilo i o zaduženju po Stand By aranžmanu sa MMF-om čija sredstva nisu koristile jedinice lokalne samouprave, a dok kroz sistem otplate vanjskog duga jednako učestvuju u njegovom vraćanju kao i ostali nivoi vlasti koji su korisnici tih sredstava.


 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.