Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 





 
 
E-Bilten
Bilten broj 266



Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNO



Općinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PR



Koordinatori za rad sa Savezom



Energetska efikasnost



ReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu




NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Odluka o uspostavljanju CED-a

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 21. Statuta Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 29/08) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 161/09 od 16.04.2009. godine, Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 17.04.2012. godine u Općini Stari Grad Sarajevo, d o n o s i

O D L U K U
O USPOSTAVLJANJU CENTRA ZA EDUKACIJU I DIJALOG
PRI SAVEZU OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
Ovom odlukom uspostavlja se Centar za edukaciju i dijalog pri Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 2.
Centar za edukaciju i dijalog će se baviti pružanjem usluga edukacije iz različitih oblasti relevantnih za lokalnu samoupravu članicama Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uspostavljanjem i vođenjem dijaloga između članica Saveza i viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e
U okviru projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini" koji zajednički implementiraju Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodna kooperativna agencija saveza općina Kraljevine Holandije VNGInternational, a finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju - Sida, predviđeno je uvođenje plaćenih servisa Saveza. U skladu s tim, a u vezi sa članom 12. stav 1. alineja 4., kojim je propisano da se djelatnost Saveza sastoji u realizaciji različitih aktivnosti, uključujući i obavljanje edukacionih aktivnosti, pri Savezu se uspostavlja Centar za edukaciju i dijalog (CED).

Sarajevo, 17.04.2012. godine                        Predsjednik Predsjedništva Saveza
Broj: 252-1/12                                               Vlado Alilović, s.r.

 

Srijeda
21. April 2021.

April, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930




 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING