Obuka na temu: “Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”
Bihać, 24.10.2019. Hotel Emporium

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez), uključen je u provedbu projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda".

U okviru projekta, Savez će 24. oktobra uBihaću, Hotel Emporium održati obuku na temu: "Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda".

Ova jednodnevna obuka ima za cilј da:

· se učesnici upoznaju sa pravnim i institucionalnim okvirom lokalne samouprave u sektoru vodnih usluga kako bi bolje razumijeli svoju ulogu i odgovornost,

· učesnici razumiju važnost i potrebu za poboljšanjem organizacije pružanja vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave,

· učesnici zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju kolaborativni pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Primarna cilјna grupa na koju se obuka odnosi su donosioci odluka u jedinicama lokalne samouprave (gradonačelnici, načelnici i vijećnici). Sekundarna ciljna grupa su uposlenici u jedinicama lokalne samouprave iz službe nadležne za komunalne poslove (vodni sektor), visoki i srednji menadžment iz JKP-a, članovi Skupštine i nadzornih odbora iz JKP-a i resorna ministarstva i regulatori.

Obuku će voditi tim trenera i to: dr.sci Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Amra Hamzić i Mr.sci Amer Halilović. 

Prilog:

- Dnevni red

- Upoznavanje sa pravnim okvirom za vodni sektor u BiH, Muamer Hodžić,

- Upravljanje u vodnom sektoru, Amra Hamzić i Muamer Hodžić

- Studija slučaja - Vodosnadbijevanje u općini Zavidovići, Amer Halilović

Petak, Oktobar 11, 2019. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.