Obuka za općinske/gradske vijećnike o uključenju građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou
Maglaj, 6.11.2018.

Obuka za vijećnike Općine Maglaj na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na loklanom nivou" održaće se u utorak, 06. novembra 2018. godine u sali Kulturnog centra Maglaj sa početkom u 17:00.

Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", čije aktivnosti se naslanjaju na projekat ReLOaD - Regionalno program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija. 

Obuka je poludnevnog karaktera u trajanju do četiri sata i namijenjena je za vijećnike partnerskih jedinica lokalne samouprave na projektu ReLOaD i to: Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vitez i Vogošća.

Obuku vodi dr.sci Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine izabran putem Javnog poziva.

Primarni cilj obuke je pružiti dodatno znanje i alate vijećnicima u jačanju saradnje i komunikacije sa organizacijama civilnog društva i građanima.

Prilog:

- Dnevni red

- Prezentacija

- Kratki vodič za vijećnike

Utorak, Novembar 6, 2018. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.