Obuka za općinske/gradske vijećnike o uključenju građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou
Tešanj, 10.09.2018.

Obuka za vijećnike Općine Tešanj na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na loklanom nivou" održaće se u ponedjeljak, 10. septembra 2018. godine u sali Općinskog vijeća sa početkom u 15:00.

Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", čije aktivnosti se naslanjaju na projekat ReLOaD - Regionalno program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija. 

Obuka je poludnevnog karaktera u trajanju do četiri sata i namijenjena je za vijećnike partnerskih jedinica lokalne samouprave na projektu ReLOaD i to: Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vitez i Vogošća.

Obuku vodi mr. Amila Koso, viši stručni saradnik za normativnu djelatnost i ljudske resurse u Službi za poslove Općinskog načelnika i Općinskog vijeća, Općina Visoko, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine izabran putem Javnog poziva. Primarni cilj obuke je pružiti dodatno znanje i alate vijećnicima u jačanju saradnje i komunikacije sa organizacijama civilnog društva i građanima.

Prilog:

- Dnevni red

- Prezentacija

- Kratki vodič za vijećnike

Srijeda, Septembar 19, 2018. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.