ARHIVA
Trening na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom"
Konjic, 21. i 22.11.2019.

Obuka za organizacije civilnog društva sa područja općine Centar Konjic na temu: "Uloga organizacija civilnog društva i transparentna dodjela sredstava iz općinskih/gradskih budžeta" održaće se, 21. i 22. novembra 2019. godine u sali Općinskog vijeća Konjic sa početkom u 09:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta ...
Četvrtak, Novembar 21, 2019. godine

Obuka na temu: “Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”
Bihać, 24.10.2019. Hotel Emporium

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez), uključen je u provedbu projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda". U okviru projekta, Savez će 24. oktobra uBihaću, Hotel Emporium održati obuku na temu: "Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, ...
Petak, Oktobar 11, 2019. godine

Obuka na temu: „Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”
Tuzla, Hotel Mellain, 19.06.2019

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez), uključen je u provedbu projekta "Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda". U okviru projekta, Savez će 19. juna u Tuzli, Hotel Mellain održati obuku na temu: "Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdijevanja, ...
Srijeda, Juni 19, 2019. godine

Trening na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom"
Centar Sarajevo, 18. i 19.04.2019

Obuka za organizacije civilnog društva sa područja općine Centar Sarajevo na temu: "Uloga organizacija civilnog društva i transparentna dodjela sredstava iz općinskih/gradskih budžeta" održaće se, 18. i 19. aprila 2019. godine u Centru za kulturu i mlade Općine Centar sa početkom u 09:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru ...
Četvrtak, April 18, 2019. godine

Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta
Breza, 30.01.2019.

Obuka za vijećnike Općine Breza na temu: "Uloga organizacija civilnog društva i transparentna dodjela sredstava iz općinskih/gradskih budžeta" održaće se u utorak, 30. januara 2019. godine u sali Općinskog vijeća Općine Breza sa početkom u 12:30. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju ...
Srijeda, Januar 30, 2019. godine

Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta
Konjic, 28.01.2019.

Obuka za vijećnike Općine Konjic na temu: "Uloga organizacija civilnog društva i transparentna dodjela sredstava iz općinskih/gradskih budžeta" održaće se u utorak, 28. januara 2019. godine u sali Općinskog vijeća Općine Konjic sa početkom u 10:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju ...
Ponedeljak, Januar 28, 2019. godine

Obuka za općinske/gradske vijećnike o ulozi organizacija civilnog društva i transparentnoj dodjeli sredstava iz općinskih/gradskih budžeta
Bužim, 22.01.2019.

Obuka za vijećnike Općine Bužim na temu: "Uloga organizacija civilnog društva i transparentna dodjela sredstava iz općinskih/gradskih budžeta" održaće se u utorak, 22. januara 2019. godine u Maloj sali Općine Bužim sa početkom u 14:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju ...
Utorak, Januar 22, 2019. godine

Obuka za općinske/gradske vijećnike o uključenju građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou
Maglaj, 6.11.2018.

Obuka za vijećnike Općine Maglaj na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na loklanom nivou" održaće se u utorak, 06. novembra 2018. godine u sali Kulturnog centra Maglaj sa početkom u 17:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju ...
Utorak, Novembar 6, 2018. godine

Obuka za općinske/gradske vijećnike o uključenju građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou
Tešanj, 10.09.2018.

Obuka za vijećnike Općine Tešanj na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na loklanom nivou" održaće se u ponedjeljak, 10. septembra 2018. godine u sali Općinskog vijeća sa početkom u 15:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju ...
Srijeda, Septembar 19, 2018. godine

Obuka za općinske/gradske vijećnike o uključenju građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou
Centar Sarajevo, 12.07.2018.

Obuka za vijećnike Općine Centar Sarajevo na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na loklanom nivou" održaće se u četvrtak, 12. jula 2018. godine u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14:00. Obuku organizira Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju ...
Četvrtak, Juli 12, 2018. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.