Postavi pitanje

U okviru Stručne službe Saveza općina i gradova FBiH uspostavljen je servis FINANSIJSKOG SAVJETOVANJA

Ovu uslugu Savez općina i gradova FBiH nudi svojim članicama i ista ima za cilj pružanja odgovora na upite od strane članica iz date oblasti.

Članice Saveza su u mogućnosti slati upite pravnom savjetovanju putem e-maila, fax-a ili pošte.

 

ZA FINANSIJSKO SAVJETOVANJE

e-mail: gregor.jurisic@sogfbih.ba

fax: 033 216 502, 033 552 810

Savez općina i gradova FBiH
Musala 5/1
71000 Sarajevo


 

Pitanja možete postavljati ispunjavanjem formulara ispod:


Datum prispjeća : 13/11/2019
Datum dospjeća : 20/11/2019
Općina :
Općinska služba :
Općinski službenik *:
Tel:
Fax:
E-mail adresa *:
 
Pitanje *:
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.