JAVNI POZIV ZA IZRADU ANIMACIJSKOG VIDEO KLIPA

Uvod:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška Saveza općina i gradova FBiH - u programu prikupljanje podataka izabranih preduzeća za vodosnabdjevanje i odvodnju FBiH i njihovog korištenja za potrebe poređenja učinkovitosti, te razmjeni znanja i informacija putem Danubis platforme - BENČMARKING''.

Uz podršku i pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savez općina i gradova FBiH, Udruga poslodavaca komunalne privrede u BiH (UPKP) i Udruženje Vodovodi Republike Srpske su potpisali Memorandum o razumijevanju te su uspostavili sistem za upravljanje DANUBIS DCM platformom u BiH.  

Glavni ciljevi su:  

-        Edukacija i praktična obuka za odabrana poduzeća za vodoopskrbu u FBiH u prikupljanju podataka i sudjelovanju na platformi Dunav Utility Benchmarking i razmjeni informacija;

-        Praktična podrška u upravljanju podacima na vodenoj platformi DANUBIS.org.

-        Aktivna promocija DCM platforme kao alata za prikupljanje i upravljanje podacima o učinkovitosti vodovodnih usluga širom zemlje. 

Aktivnosti projekta Benčmarking-a u 2020. godini su podržane od Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji je dio Programa saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini (BiH), u domenu Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Savez općina i gradova Federacije BiH u sklopu projekta Benčmarking raspisuje javni poziv za izbor eksperta - grafički dizajner. 

Izabrani kandidat će imati sljedeći zadatak:   

  • Izraditi animacijski klip maksimalnog trajanja od 1,5 minuta. Animacija treba sadržavati elemente fact sheet-a koji će biti dostavljen izabranom kandidatu.. Format animacijskog klipa treba biti kompatibilan za sve uređaje (mobitel, tablet, računar) i browsere (Mozzila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer/Microsoft Edge, Opera). 
  • Uključuje snimanje glasa (voice over) i besplatnu muziku iz pouzdanih izvora.  

Animacijski klip ima za glavnu temu ‘'Benčmarking' ili ‘'Poređenje rezultata učinka''.   

Ponuda treba da uključuje PDV.  

Vremenski okvir

Krajnji rok za dostavu ponude je ponedjeljak, 30.11.2020. godine.  

Krajnji rok za završetak posla dizajnera je 13.12.2020. godine.    

Uslovi:  

  • Iskustvo od minimalno 2 godine u oblasti animacije i video produkcije.    

Uz prijavu za izbor potrebno je poslati sljedeće:   

  • Biografiju (CV) na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, sa posebnim naglaskom na oblast javnog poziva;  
  • Referentnu listu kojom se dokazuju očekivane kvalifikacije;  
  • Finansijsku ponudu sa uračunatim PDVom;  
  • Kopiju lične karte;  
  • i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati posjedovanje kvalifikacija za vršenje ekspertskih usluga iz oblasti za koju je raspisan javni poziv.

Prijavu sa traženim dokumentima uz priložene dokaze o ispunjavanju uslova, dostaviti putem e-maila na savez@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu: 

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine 

Adresa: Musala br.5, 71 000 Sarajevo 

s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 30.11.2020. godine do 12h. 

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Ponedeljak, Novembar 23, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.