SAOPĆENJE SAVEZA PO PITANJU TRAJANJA MANDATA TRENUTAČNIH IZABRANIH ZVANIČNIKA U JLS

S obzirom na brojne upite i nedoumice općina i gradova u Federaciji BiH po pitanju trajanja i isteka mandata trenutačnih gradonačelnika/načelnika i gradskih/općinskih vijeća u situaciji odgađanja lokalnih izbora 2020. godine, Savez općina i gradova Federacije BiH, kao zakonski definiran zastupnik jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, obratio se 16.10.2020. godine Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Zastupničkom domu i Domu naroda BiH Parlamentarne skupštine BiH i Centralnoj izbornoj komisiji/Srednišnjem izbornom povjerenstvu, tražeći odgovor na pitanje:

Da li mandat trenutačnim načelnicima/gradonačelnicima i trenutačnim općinskim/gradskim vijećima u Federaciji BiH traje do dana objavljivanja Odluke o potvrđivanju i objavljivanju rezultata lokalnih izbora 2020. godine u „Službenom glasniku BiH"? 

Naime, rezultati prošlih lokalnih izbora 2016. godine su potvrđeni i objavljeni 1.11.2016. godine, a prema Izbornom zakonu BiH, mandat članova predstavničkih tijela (koja uključuju i općinska/gradska vijeća) izabranih na redovnim izborima traje četiri godine i teče od dana objavljivanja rezultata izbora, pri čemu je mandat načelnika i gradonačelnika u FBiH vezan za mandat saziva općinskog/gradskog vijeća. Prema ovim tumačenjima, mandat trenutačnih članova općinskih/gradskih vijeća i trenutačnih načelnika/gradonačelnika u Federaciji BiH ističe 1.11.2020. godine.

Nijedna od institucija, kojoj je upit upućen, nije se službeno očitovala Savezu općina i gradova FBiH po našem upitu, a približava se 1.11.2020. godine.

Budući da članovi općinskih/gradskih vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti, a načelnik/gradonačelnik rukovodi općinskim/gradskim organom uprave i odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi i koje predlaže vijeću, ovo pitanje je izrazito značajno i urgentno za cjelokupno funkcioniranje jedinica lokalne samouprave u narednom razdoblju. U ovoj situaciji su interesi općina i gradova izravno ugroženi zbog postojanja pravnog vakuuma u određenom razdoblju, stoga je potrebno što hitnije rastumačiti i razriješiti ovu novonastalu situaciju, kako bi se osigurala zakonitost, regularnost i pravna utemeljenost svih odluka općina i gradova u tom razdoblju, pravovremena dinamika procesa usvajanja općinskih/gradskih proračuna za 2021. godinu, te funkcionalnost jedinica lokalne samouprave.

Bilo bi dobro da se nadležne institucije oglase i odgovore na ovo pitanje, kako bi se trenutačnim načelnicima/gradonačelnicima olakšao rad i osigurala funkcionalnost općina i gradova.

Srijeda, Oktobar 28, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.