U TUZLI ODRŽANA ČETVRTA REGIONALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Četvrta, ujedno i posljednja javna rasprava o Nacrtu Zakona o građevinskom zemljištu, koju je Savez općina i gradova Federacije BiH organizovao u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana je 22.10.2020. godine u Tuzli. Ovoj javnoj raspravi prethodile su rasprave održane u Mostaru, Sarajevu i Bihaću.

Nacrt zakona o građevinskom zemljištu usvojen je od strane oba doma Parlamenta Federacije BiH, te je s tim u vezi, Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dogovorio organizaciju četiri regionalne javne rasprave za jedinice lokalne samouprave s ciljem predstavljanja i razmatranja Nacrta Zakona o građevinskom zemljištu.

Raspravi u Tuzli su prisustvovali predstavnici iz sljedećih jedinica lokalne samouprave: Tuzla, Banovići, Gračanica, Sapna, Doboj Jug, Maglaj, Gradačac, kao i predstavnik Ministarstva prostornog uređenja Tuzlanskog kantona. I ovom prilikom je istaknuto da se radi o zakonskom propisu koji ima veliki značaj za jedinice lokalne samouprave, te da su ove rasprave dobra platforma za diskusiju i razmjenu mišljenja o predloženom zakonskom tekstu čije se usvajanje očekuje u skorijem periodu.

Planirano je da, nakon što su održane četiri regionalne javne rasprave, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u svojstvu obrađivača teksta Zakona o građevinskom zemljištu, organizuje završnu online sesiju o Nacrtu Zakona o građevinskom zemljištu čime bi se okončao proces javnih rasprava i utvrdio Prijedlog ovog zakonskog propisa. 

Ponedeljak, Oktobar 26, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.