Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 262Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI I LOKALNE VLASTI U BIH, REGIONALNA POLITIKA I STRUKTURNI ELEMENTI

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Švedskim savezom regionalnih i lokalnih vlasti (SALAR) proveo je analizu utjecaja pristupanja Evropskoj uniji na lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini. Analiza je urađena u sklopu Projekta „Jačanje saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini", koji finansira Vlada Švedske i Vlada Švicarske.

Kao što smo u ranijim izdanjima biltena Saveza općina i gradova FBiH pisali, analiza je provedena iz pet oblasti pravne stečevine EU i to: „Javne nabavke", „Zapošljavanje i socijalna zaštita", „Regionalna politika i strukturni elementi", „Ruralni razvoj", „Životna sredina i komunalne usluge".

S obzirom da je riječ o veoma značajnoj analizi za jedinice lokalne samouprave, predstavnici Saveza općina i gradova FBiH su ranijim brojevima biltena uz pomoć relevantnih sagovornika predstavili dvije oblasti i to: „Javne nabavke" i „Zapošljavanje i socijalna zaštita", gdje su sagovornici napravili osvrt na kratki sažetak Izvještaja, te dali sugestije i komentare na isti.

U ovom tekstu objavljujemo komentare načelnika Općine Posušje, g-dina Branka Bage na treću oblast koja nosi naziv „Regionalna politika i strukturni elementi".  

-  „Općina Posušje aktivno učestvuje u prijavi i provedbi programa prekogranične saradnje. Problemi, odnosno poteškoće u provedbi projektnih aktivnosti programa prekogranične saradnje je svakako nepovoljna finansijska struktura dostupnih programa, odnosno nedostatak budžetskih sredstava i potreba za kreditnim zaduženjima. Prijedlog za rješenje navedenih finansijskih problema je osnivanje kreditno-jamstvenog fonda koji bi služio kao podrška pri realizaciji projektnih aktivnosti i poticaj onih općina i ostalih prihvatljivih prijavitelja kojim je to bila glavna prepreka do sada" - ističu u Općini Posušje.

Savezi općina i gradova bi trebali zagovarati princip partnerstva kada se radi o planiranju i praćenju IPA pomoći u BiH. To je formalni uslov za strukturne fondove EU - regionalne, lokalne i/ili gradske vlasti su među akterima koji moraju biti uključeni. Savezi općina i gradova bi posebno trebali nastojati da učestvuju u sektorskim odborima za praćenje i općem Odboru za praćenje IPA. Trebaju također osigurati da Delegacija EU (koja je trenutno zadužena za upravljanje IPA fondovima) bude svjesna konstruktivne uloge koju namjeravaju imati. 

Općine bi mogle pomoći da se popuni strateški vakum u BiH, oslanjajući se na svoja iskustva na izradi strategija lokalnog razvoja upotrebom Metodologije integriranog planiranja razvoja (koju sponzorira UNDP i Agencija za razvoj i saradnju Švicarske). To uključuje podstrategije i akcione planove u sektorima poput poljoprivrede, turizma i malih i srednjih preduzeća, te za grupe poput mladih, Roma i izbjeglica. Savezi općina i gradova bi mogli koordinirati ove napore primjenom pristupa odozdo ka gore kako bi se sredstva EU u BiH koristila na efektivniji i u većoj mjeri strateški čin.

Nedostatak finansijske autonomije na lokalnom nivou je ozbiljna prepreka za napore cjelokupne zemlje da efikasno apsorbira sredstva EU. Kvalitetna lista projekata zavisi od finansijskih i ljudskih resursa na svim nivoima u svrhu strateškog planiranja, pripreme projekata, pred-i sufinansiranja, provedbu, finansijske kontrole i evaluacije. Diskusije o reformi međuvladinih finansija bi u obzir trebale uzimati potrebu za izgradnjom kapaciteta na lokalnom nivou. Vlasti sa viših nivoa bi takođe mogle pomoći putem državnih ili entitetskih fondova za pripremu i provedbu programa (kao što je Zeleni fond koji je uspostavilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije).

Savezi općina i gradova imaju ključnu ulogu u širenju dobrih praksi i pružanju pomoći pri smanjenju administrativnog opterećenja pojedinačnih općina. Oni mogu učiti iz iskustva saveza u zemljama kandidatima i državama članicama EU i postaviti za cilj da u budućnosti budu direktno uključeni (kao korisnici ili administratori programa bespovratne pomoći za općine) u aktivnosti koje se finansiraju putem IPA fondova vezane za jačanje decentralizacije i dobro upravljanje.

Srijeda, Maj 15, 2019. godine
 

Ponedeljak
21. Oktobar 2019.

Oktobar, 2019
POUTSRČEPESUNE
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING