Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 260Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

ODRŽAN SASTANAK KOMISIJE ZA USTAVNA I ZAKONODAVNA PITANJA SA PREDSTAVNICIMA OPĆINA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u četvrtak, 25. aprila/travnja 2019. godine, održan je sastanak Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja sa predstavnicima jednica lokalne samouprave sa područja Kantona Sarajevo, kao priprema za narednu sjednicu Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH.

Jedna od najvažnijih tema sastanka bila je inicijativa Općine Centar Sarajevo i Općine Trnovo za zaštitu zakonitosti i povrede prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjem na teritoriji kantona, grada ili općina, te privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

-        Pomenutom Uredbom su grubo prekršena prava na lokalnu samoupravu jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona Sarajevo. Mi samo tražimo poštivanje ustavnosti i zakonitosti. Neadekvatnim donošenjem uredbi nerijetko se krše zakoni koji su rješenja višeg reda. Nije mali broj zakonskih rješenja u KS i FBiH za koje je potrebno ispitati ustavnost i usklađenost sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH - istakao je Ibro Berilo, načelnik Općine Trnovo, čiji stav je podržao i Dževad Bećirević, savjetnik općinkog načelnika Općine Centar Sarajevo i Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad.

Zaključeno je da se Predsjedništvu Skupštine Saveza općina i gradova FBiH predloži da se u Kantonu Sarajevo pokrene aktivnost oko obustave primjene Uredbe, odnosno stavljane iste van snage i da se ispita ustavnost i usklađenost sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH svih zakonskih rješenja u KS. (Pomenutu aktivnost bi provela Radna grupa sastavljena od predstavnika svih jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona Sarajevo).

Na sastanku je izneseno i niz primjera dobrih praksi Saveza za njene članice kao što su Zakon o komunalnim taksama i naknadama u Kantonu Sarajevo (koji je na zahtjev jedinica lokalne samouprave i Saveza općina i gradova FBiH vraćen u skupštinsku proceduru), Zakon o izmjeni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija u KS (koji je na Inicijativu Općine Ilidža i Saveza općina i gradova FBiH povučen sa dnevnog reda sjednice Skupštine Kantona Sarajevo).

Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin je izvijestila prisutne da je u toku aktivnost potpisivanja Sporazuma o saradnji između Saveza općina i gradova FBiH sa Predstavničkim domom Parlamenta Federacije BiH, te da će Savez kao pravni sljednik moći zastupati interese svojih članica u Parlamentu FBiH.

Petak, April 26, 2019. godine
 

Petak
24. Maj 2019.

Maj, 2019
POUTSRČEPESUNE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING