Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 260Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

ODRŽANA KONFERENCIJA „UTICAJ PROCESA PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI NA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE“

U organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske, u Sarajevu je 13. marta/ožujka 2019. godine održana Konferencija „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave".

Konferencija je imala za cilj da upozna predstavnike relevantnih institucija i organizacija, sa nalazima izrađene analize i proizašlog Izvještaja sa potrebama i budućim koracima saveza i jednica lokalne sampurave u BiH u procesima pristupanja Evropskoj uniji. G-đa Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBIH, istakla je da Savez prepoznaje bitnu ulogu EU integracija za jedinice lokalne sampouprave. Naglasila je da se ne radi samo o povlačenju fondova EU, već se radi o cjelokupnoj pravnoj stečevini EU, da će Savez istinski raditi na pripremi jednica lokalne samouprave, te da to nije proces koji će  se desiti preko noći.

Dva saveza su sa partnerima u protekloj godini sproveli analizu uticaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave u BiH iz pet oblasti pravne stečevine, i to: „Javne nabavke", „Zapošlјavanje i socijalna zaštita", „Regionalna politika i strukturni instrumenti", „Ruralni razvoj", „Životna sredina i komunalne usluge", kao i „Iskustva Hrvatske - uloga lokalnih vlasti u procesu pridruživanja".

Iz analize proizilaze slijedeći važniji zaključci:
•        Pristupanje EU značajno će uticati na jedinice lokalne samopurave - kao kupce roba i usluga, promotere lokalnog ekonomskog razvoja, provoditelje standarda, regulatore, poslodavce i drugo.
•        Jedinice lokalne samouprave treba gledati kao partnere u ovom procesu (ne samo aktere). One su odgovorne za provedbu dijelova pravne stečevine i važan su kanal za dobro korištenje mogućnosti finansiranja sredstvima EU.
•        Nije prerano za početak priprema - nešto od toga se već događa a za neke od mjera bit će potrebno nekoliko godina. Ukoliko se bude čekalo na datum za pristupanje, bit će prekasno.

Pristupanje se ne svodi samo na fondove EU-a, ono će donijeti mnogo drugih obaveza i mogućnosti za lokalni nivo, bilo izravno iz pravne stečevine EU-a ili kroz promjene koje će nastati (i koje su već u toku) u državnom i entitetskom zakonodavstvu i praksama. O ovoj temi su diskutovali i panelisti, predstavnici viših (kantonalnih, entiteskih i državnih) nivoa vlasti koji su iz svog ugla komentarisali i ulogu jednica lokalne sampurave u ovim procesima.

Iz iskustava iz regiona, predstavljenih na Konferenciji od strane kolega iz Republike Hrvatske, Crne Gore i Srbije moguće je izvući zaključak da zanemarivanje značaja i uključenosti lokalne samouprave u ove procese može otežati provedbu dogovorenih aktivnosti i dovesti do zastoja provedbe istih. Ovu konstataciju su podržali i predstavnici jedinica lokalne samouprave, učesnici panela, kao i učesnici Konferencije, te naglasili potrebu za uključivanjem jedinica lokalne samouprave u procese pregovora kao i veću podršku i  saradnju sa višim nivoima vlasti, a posebno kod pripreme i same provedbe projekata finansiranih od strane EU.

Aktivnije učešće u procesima EU integracija jedinica lokalne samopurave u BiH podržava i Ambasador  Švedske u BiH, koji je ovim povodom naglasio da: „Pristupanje Evropskoj uniji ima očigledan potencijal za osnaživanje lokalnih samouprava da djeluju u korist građana BiH. U Švedskoj, članstvo u EU je potpuno integrisano u naše društvo i podrška procesa pristupanja EU jeste jedan od glavnih ciljeva angažmana Švedske u BiH„ istakao je Nj.E. Ambasador Anders Hagelberg.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Lars-Gunnar Wigemark također je istakao da je u razgovorima sa oko pedesetak jedinica lokalne samouprave imao priliku razgovarati sa načelnicima/gradonačelnicima, građanima, predstavnicima poslovne zajednice, nastavnicim, kao i liderima u zajednicama, te kako kaže, u ovom trenutku zna šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše u jedinicama lokalne samouprave.

„Iako nam se pristup Evropskoj uniji čini veoma daleko, iskustva drugih zemalja pokazala su da nikada nije prerano za lokalne vlasti da počnu sa pripremama" poručila je viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu Ambasade Švicarske, Dimka Stantchev Skeie. Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, Hamdo Ejubović, istakao je da se jedinice lokalne samouprave trebaju pripremiti za jedno novo stanje koje će nastati prilikom našeg ulaska u EU.

U tu svrhu, savezi su na osnovu podataka prikupljenih kroz analizu i razgovore sa jednicama lokalne samouprave pripremili EU mapu puta, u kojoj su identifikovane oblasti i aktivnosti djelovanja kako saveza, tako i tijela saveza u narednom periodu.

Konferencija je organizovana u  sklopu Projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u BiH",  a koji u partnerstvu sprovode Savez općina i gradova Federacije BiH , Savez opština i gradova Republike Srpske,  te Savez lokalnih i regionalnih vlasti Švedske, a uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švicarske.

Petak, Mart 15, 2019. godine
 

Petak
24. Maj 2019.

Maj, 2019
POUTSRČEPESUNE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING