Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 262


Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

POZIV ZA DOSTAVU APLIKACIJA TEHNIČKE POMOĆI U OKVIRU INVESTICIJSKOG OKVIRA ZA ZAPADNI BALKAN (WBIF)

Opšti uslovi za apliciranje za WBIF:

Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, druge javne zgrade, itd.) i sektora digitalne povezanosti.

Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan s investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja, ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope- CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, te Francuska razvojna agencija- AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije. Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje). 

Specifični uslovi 21. poziva su:

- u sektoru transporta bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju, ili otklanjaju prepreke koje usporavaju implementaciju postojećeg WBIF projekta (Informacija o grant aplikacijama za BiH i regionalnim aplikacijama dosada  podržanim kroz WBIF data u aplikacionom paketu). Takođe, aplikacije se moraju odnositi na Osnovnu TEN-T mrežu.

- u sektoru digitalne povezanosti, energije, zaštite okoliša i socijalnom sektoru nema ograničenja i moguće je predlagati nove projekte (ukoliko su u skladu sa opštim uslovima za apliciranje za WBIF). 

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 1. februar 2019. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 1. mart 2019. godine. 

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije možete naći na: http://dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=20738&langTag=bs-BA

Petak, Januar 4, 2019. godine
 

Četvrtak
18. Juli 2019.

Juli, 2019
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING