Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 262


Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

ODRŽAN 4. SASTANAK KOMISIJE ZA REALIZACIJU PROJEKATA STATUSI MJESNIH ZAJEDNICA U ZAKONODAVSTVU BIH-NIVO FEDERACIJE BIH

U zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održan je 20. decembra/prosinca 2018. godine 4. sastanak Komisije za realizaciju projekta Statusi mjesnih zajednica u zakonodavstvu BiH - nivo Federacije BiH, formirane u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a koji provodi UNDP u BiH".

Ovom sastanku je prisustvovala i g-đa Selma Fišek, predstavnica Saveza općina i gradova Federacije BiH u svojstvu člana Komisije, koja je informisala članove Komisije o stavovima i primjedbama Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH u pogledu teksta mogućih izmjena Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH, a koje se tiču oblasti mjesne samouprave.

Petak, Decembar 21, 2018. godine