U ORGANIZACIJI MREŽE RCDN ODRŽANA RADIONICA „MONITORING I EVALUACIJA“

U organizaciji RCDN (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda) u Bijeljini je od 4. do 6. decembra/prosinca 2018. godine održana radionica pod nazivom „Monitoring i evaluacija". U ime Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u radu radionice učestvovao je Edin Demirović, kao kontakt osoba za projekat.

Cilj radionice je unapređenje sposobnosti za operativno planiranje, praćenje i procjenu realizacije obuka. Na kraju obuke učesnici su upoznati sa metodologijom izrade operativnih planova i izvještavanja.

Projekat RCDN ima za cilj ojačati kapacitete udruženja komunalnih preduzeća i asocijacija lokalnih vlasti u oblasti pružanju boljih usluga i jačanja trening centara. U projekat su uključene asocijacije lokalnih vlasti i udruženja komunalne privrede iz sljedećih država: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija i Srbija.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) i Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a administrativno se realizira kroz GIZ projekat "Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga (ORF MMS)".

Petak, Decembar 7, 2018. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.