Gradovi / Općine

Vijesti
PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI I LOKALNE VLASTI U BIH, POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNA POLITIKA

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Švedskim savezom regionalnih i lokalnih vlasti (SALAR) je u okviru Projekta „Jačanje saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini", koji finansira Vlada Švedske i Vlada Švicarske proveo analizu utjecaja pristupanja Evropskoj uniji na lokalne ...
Petak, April 19, 2019. godine

Savez općina i gradova FBiH na dvodnevnoj konferenciji NALAS-a i Svjetske banke City To City Dialogue u Skopju

Predstavnici Saveza općina i gradova FBiH, Amir Kupusija i Gregor Jurišić, sudjelovali su na dvodnevnoj konferenciji City To City Dialogue održanoj 11. i 12. travnja/ aprila 2019. u Skopju u Sjevernoj Makedoniji, u organizaciji World Bank-Austria Urban Partnership Programa i NALAS-a, pri čemu je glavna tema konferencije bila Cities- Drivers of ...
Srijeda, April 17, 2019. godine

WEBINAR O PLANIRANJU GRIJANJA I HLAĐENJA NA LOKALNOM NIVOU

Energy Cities je koorganizator webinar-a o planiranju grijanja i hlađenja na lokalnom nivou, koji će se održati 14.05.2019. godine u period od 14:30 do 16:00 sati.Potrebno je mnogo znanja i informacija da bi se razvile strategije za grijanje i hlađenje, ali, na sreću, novi alati i tehnologije su na raspolaganju za podršku planerima u ovom procesu, a čine ga mnogo bržim!Ovaj webinar ...
Srijeda, April 17, 2019. godine

MAPA PUTA – ODRŽIVA URBANA MOBILNOST U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

Mapa puta ka održivoj urbanoj mobilnosti u zemljama jugoistočne Evrope je vodeći tehnički dokument, razvijen od strane Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost (ORF-EE) Njemačke razvojne organizacije GIZ, u saradnji sa savezima općina i gradova jugoistočne Evrope (SEE).Ova brošura je razvijena u sklopu ORF-EE projekta "Održiva urbana ...
Utorak, April 16, 2019. godine

OBJAVLJEN PRIRUČNIK "AGENDA 2030 U MOM GRADU"

Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti u jugoistočnoj Europi) objavili su "Agenda 2030 u mom gradu - priručnik za praktičare za lokalizaciju Ciljeva održivog razvoja".  2015. godine države članice UN-a usvojile su Agendu za održivi razvoj do 2030. godine, te njene ciljeve održivog razvoja i principe ...
Srijeda, April 10, 2019. godine

ODRŽANE DVIJE RADIONICE NA TEMU „PREDSTAVLJANJE REGULATORNOG OKVIRA MJESNIH ZAJEDNICA“

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je 27. marta/ožujka i 03. aprila/travnja 2019. godine organizovao radionice za jedinice lokalne samouprave sa fokusom na regulatorni okvir po pitanju mjesnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Savez realizuje ove aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" koji finansiraju ...
Ponedeljak, April 8, 2019. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.