Javni poziv za odabir eksperta za oblast socijalne inkluzije

29.Sep.2023.
sorri

Savez općina i gradova Federacije BiH provodi projekat  “Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou” uz podršku NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) i GIZ-a. Projekat se fokusira na podršku jedinicama lokalne samouprave i njihovim savezima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji u jačanju socijalne i ekonomske inkluzije ranjivih grupa na lokalnom nivou, u skladu sa sveobuhvatnim principom Agende 2030 „Nikoga ne zapostaviti”.

Jedna od aktivnosti projekta je procjena kapaciteta Saveza u oblasti socijalne inkluzije te izrada mape puta s preporukama. S tim u vezi, Savez općina i gradova FBiH objavljuje Javni poziv za odabir lokalnog eksperta za oblast socijalne inkluzije. Specifični cilj zadatka je pružiti podršku Savezu u izradi mape puta za jačanje kapaciteta Saveza u vezi sa aktivnostima zagovaranja za socijalnu inkluziju i implementaciju preporuka.

Prijavu je potrebno dostaviti na sljedeći mail: savez@sogfbih.ba, najkasnije do 12. oktobra 2023. godine.

Opis poslova u kojem možete naći detaljne informacije o zadatku te načinu prijave nalazi se u dodatku.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Luna Ibrić, tel. 033 216 502