Poziv za prijavu: Odabir organizacije civilnog društva/konsultantskog subjekta za provođenje socijalnog mapiranja u Gradu Ljubuški

21.Sep.2023.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine produžava Poziv za prijavu za zainteresovane organizacije civilnog društva/konsultantske subjekte za sprovođenje socijalnog mapiranja i donošenja politika zasnovanih na dokazima u gradu Ljubuški, s fokusom na usluge dnevnih centara za djecu s poteškoćama u razvoju.

Zainteresovane organizacije civilnog društva/konsultantske kompanije svoje ponude trebaju dostaviti najkasnije do 26. septembra 2023. godine, na mail savez@sogfbih.ba

Sve detaljne informacije o pozivu i načinu prijave možete pronaći u Opisu poslova (ToR) za Grad Ljubuški.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Luna Ibrić, tel. 033 216 502.